Till sidans huvudinnehåll

Fakturera Göteborgs Stad


Denna sida vänder sig till dig som ska skicka fakturor till Göteborg Stads förvaltningar och bolag. Här finns information om hur du går till väga, baserat på hur ditt företag eller din organisation ser ut.

Den här informationen finns också på engelska: Invoicing the City of Gothenburg

Vad är en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura (e-faktura) är en faktura som skickas mellan elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Vad innebär lagen om e-faktura?

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs genom upphandling ska faktureras med e-faktura. Göteborgs Stad har därför bestämt att alla inköp i största möjliga mån ska faktureras med e-faktura.

Om du skickar e-fakturor idag

Det går att skicka e-fakturor från de flesta ekonomisystem. Kontakta din systemleverantör om du är osäker på om och i så fall hur du skickar e-faktura.

Köpa faktureringstjänster

Faktureringstjänster kan också köpas via olika företag som erbjuder möjlighet att skicka e-faktura.

E-fakturor via nätverket PEPPOL

Göteborgs Stad tar i första hand emot e-fakturor via nätverket PEPPOL. Det format vi kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.

Observera att alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad har unika GLN-koder och PEPPOL-id. Fakturan måste skickas till rätt GLN-kod/ PEPPOL-id, det fungerar inte att bara ange organisationsnummer. 

Längre ner på denna sida finns en lista med GLN-koder och PEPPOL-id samt organisationsnummer till de förvaltningar och bolag som använder Göteborgs Stads gemensamma lösning för e-handel.

Här är en länk till de koder som ska användas för att det elektroniska dokumentet ska kunna hanteras rätt av Göteborg Stad. Specifikation av fakturainnehåll 

Faktureringsadressen ska innehålla mottagande förvaltnings/bolags prefix, namn och faktureringsadress, till exempel:

                   Göteborgs Stad
                   N161 Förvaltningen för funktionsstöd
                   Intraservice 
                   405 38 Göteborg 

Om du har problem med att skicka e-faktura till Göteborgs Stad ska du i första hand kontakta supporten för ditt ekonomisystem eller din VAN-operatören.

Kontakta Göteborgs Stad via ”support.intraservice@intraservice.goteborg.se” om du får ett meddelande om att vi har avvisat fakturan. 

Om du inte skickar e-fakturor idag

Du som inte har tillgång till ett system för att skicka e-faktura kan kostnadsfritt använda Vismas leverantörsportal för att skicka e-faktura till Göteborgs Stad.

Om du redan har ett konto på Leverantörsportalen går du till www.proceedo.net/suppliercenter för att logga in. Kontakta Vismas support om du har problem med inloggningen.

Använd kontaktformuläret nedan (blå knapp) för att påbörja processen att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. Klicka på den blå knappen för att kontakta oss. 

VIKTIGT

  • Er e-postadress är ert login-namn.
  • Glöm inte att spara ert lösenord för inloggning.

Så här gör du

Anslut till e-faktura

Här ser du de olika anslutningssätten. Välj det sätt som är lämpligast för din organisation innan du ansluter dig via formuläret.

Använd kontaktformuläret för att påbörja processen att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. Klicka på den blå knappen för att kontakta oss.

Anslut till e-faktura/ställ en fråga

När du klickat på sänd skickas uppgifterna till Göteborg Stad, Ekonomi – Leverantör.

Manualer för Leverantörsportalen

 Förenklad manual till Leverantörsportalen

Manual på svenska till Leverantörsportalen

Manual in english, Supplier Center

This page in english (pdf)

Frågor om e-fakturor

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Göteborgs Stads organisationsnummer

Alla Göteborgs Stads förvaltningar har samma organisationsnummer:  212000-1355. Göteborg Stads kommunala bolag har alla egna organisationsnummer.

Krav på faktura och innehåll

Alla fakturor till Göteborgs Stads e-handelsanslutna förvaltningar och bolag ska skickas elektroniskt i ett av Göteborgs stads godkända format. Elektroniska fakturor ska skickas från avtalsstart. Godkända format Göteborgs Stad följer de rekommendationer som SFTI ger ut gällande e-fakturaformat. För nya anslutningar rekommenderas PEPPOL BIS Billing 3.

Resterande format fasas ut enligt rekommendationer från SFTI. Närmare beskrivning av formaten finns på sfti.se
Alla fakturor ska
• följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
• innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard
• innehålla av Göteborgs Stad kravställd information.

En faktura måste därutöver minst innehålla nedanstående information:
• Avtalsnummer
• Ordernummer (vid elektronisk order)
• Abonnemangsnummer (vid abonnemang)
• Köparens referens (mottagarkod)
• Köparens identitet (GLN-nummer)
• Information om eventuell F-skatt
• Betalinformation (exempelvis Bankgiro eller Plusgiro)
• Leveransadress (vid varor)
• Fakturaradsspecifikation för varor/tjänster enligt följande:
  • Artikelnummer eller ID för vara/tjänst
  • Benämning av vara/tjänst
  • Kommentar till vara/tjänst
  • Kvantitet
  • Enhet
  • Pris per enhet 
För detaljerad information kring vad de olika delarna av fakturainformation innebär samt teknisk information, se pdf-dokumentet Specifikation av fakturainnehåll 

Elektronisk faktura ska skickas till köpande organisation (förvaltning/ bolag) innehållande information ovan. Elektroniska fakturor ska innehålla specifikation över fakturans varor/tjänster uppdelat per fakturarad.

Fakturaraderna ska överensstämma med fastställda priser och prispositionens artikelnummer/ benämning. Elektroniska fakturor med bilagor ska ej skickas separat. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Bilagor ska skickas i pdf-format.

Om fakturan saknar kravställd information kan beställaren komma att begära komplettering av fakturan innan betalning sker. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt med kravställd information och beställaren begärt att fakturan ska kompletteras. Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Anslutna förvaltningar och bolag till Proceedo

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag är samtliga användare av stadens gemensamma avtal. Alla organisationer använder dock inte Göteborgs Stads lösning för e-handel (inköp och fakturahantering). Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för e-handel. Här ser du en förteckning över dem som infört e-handel.

GLN och PEPPOL-ID

Tabell över anslutna förvaltningar
Anslutna förvaltningar GLN
PEPPOL-ID
Organisationsnummer
N010 Stadsledningskontoret 7381035001655 0088:7381035001655 212000-1355
N020 Stadsrevisionen 7381035001952 0088:7381035001952 212000-1355
N025 Regionarkivet 7381035001969 0088:7381035001969 212000-1355
N043 Demokrati och medborgarservice 7381035001976 0088:7381035001976 212000-1355
N050 Förvaltningen för inköp och upphandling 7381035080636 0088:7381035080636 212000-1355
N060 Intraservice 7381035001884 0088:7381035001884 212000-1355
N160 Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
7381035099201
0088:7381035099201 212000-1355
N161 Förvaltningen för funktionsstöd
7381035099218
0088:7381035099218 212000-1355 
N163 Socialförvaltningen Nordost
7381035099225
0088:7381035099225
212000-1355
N164 Socialförvaltningen Centrum
7381035099232
0088:7381035099232
212000-1355
N165 Socialförvaltningen Sydväst
7381035099249
0088:7381035099249 212000-1355
N166 Socialförvaltningen Hisingen
7381035099256
0088:7381035099256 212000-1355
N152 Valnämnden
7381035001983 0088:7381035001983 212000-1355

N200 Exploateringsförvaltningen

7381035908992 0088:7381035908992 212000-1355
N205 Stadsbyggnadsförvaltningen transfereringar 7381035001587 0088:7381035001587 212000-1355

N230 Stadsfastighetsförvaltningen

7381035000610 0088:7381035000610 212000-1355

N300 Stadsbyggnadsförvaltningen

7381035001570 0088:7381035001570 212000-1355
N393 Idrott- och föreningsförvaltningen 7381035000153 0088:7381035000153 212000-1355

N400 Stadsmiljöförvaltningen

7381035001563 0088:7381035001563 212000-1355
N560 Kretslopp och vatten 7381035904000 0088:7381035904000 212000-1355
N608 Förskoleförvaltningen 7381035083439 0088:7381035083439 212000-1355
N609 Grundskoleförvaltningen 7381035083446 0088:7381035083446 212000-1355
N610 Utbildningsförvaltningen 7381035901375 0088:7381035901375 212000-1355
N625 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7381035001945 0088:7381035001945 212000-1355
N690 Kulturförvaltningen 7381035001594 0088:7381035001594 212000-1355
N800 Miljöförvaltningen 7381035001891 0088:7381035001891 212000-1355

N900 Kommungemensamma poster

7381035001617 0088:7381035001617

212000-1355

Tabell över anslutna bolag
Anslutna bolag GLN
PEPPOL-ID  
Organisationsummer 
B100 Göteborgs Stadshus AB 7381035072105 0088:7381035072105 0007:5565370888
556537-0888
B150 Göteborgs Spårvägar AB
7381035002904
0088:7381035002904
0007:5563533412
556353-3412
B270  Hotell Heden 7340184301559
0088:7340184301559
0007:5560502501 
556050-2501
B300 Göteborgs Stadsteater 7381035014181 0088:7381035014181 0007:5560167875
556016-7875
B331 Älvstranden Utveckling AB 7381035009354
0088:7381035009354
0007:5566597117
556659-7117
B335 Ferux Fastighet i Göteborg AB  7381035098617 0088:7381035098617
0007:5566150123
556615-0123
B336 Lindholmspiren Beta AB 7381035072426 0088:7381035072426
0007:5566258074
556625-8074
B337 Menlin Fastighets AB  7381035098600 0088:7381035098600
0007:5566024922
556602-4922
B341 Eriksbergs Förvaltnings AB  7381035072419 0088:7381035072419
0007:5560794306
556079-4306
B344 Fastighets AB Raila 7381035098594 0088:7381035098594
0007:5590575923
559057-5923
B346 Fastighets AB Navet
7381035072433 0088:7381035072433
0007:5566094354
556609-4354
B350 GotEvent 7381035002072 0088:7381035002072 0007:5560159823
556015-9823
B370 Södra Älvstranden Utveckling AB 7381035009385 0088:7381035009385
0007:5566586805
556658-6805
B371 Älvstranden Gullbergsvass AB  7381035099621 0088:7381035099621
0007:5560232646
556023-2646
B380 Business Region Göteborg AB
7381035004632
0088:7381035004632
0007:5564395878


556439-5878
B390 Norra Älvstranden Utveckling AB  7381035009361

0007:5564395878

556001-3574
B392 Göteborgs Frihamns AB  7381035072457 0088:7381035072457
0007:5562469519
556246-9519
B393 Fastighets AB Fribordet 7381035009378 0088:7381035009378
0007:5562485747
556248-5747
B394 Norra Älvstranden Bostäder AB  7381035072389 0088:7381035072389
0007:5562603281
556260-3281
B395 GVA Fastigheter AB 7381035099638 0088:7381035099638
0007:5562918930
556291-8930
B396 GVA Fastigheter KB 7381035099645

0088:7381035099645
0007:9168362888

916836-2888
B397 Norra Älvstranden Service AB  7381035072396

0088:7381035072396
0007:5565580619

556558-0619
B398 Torphuset Fastighets AB 7381035072440 0088:7381035072440
0007:5566907571
556690-7571
B400 Förvaltnings AB Framtiden 7381035004663 0088:7381035004663 0007:5560126012
556012-6012
B410 Bostads AB Poseidon

7381035014372

0088:7381035014372
0007: 5561203398

556120-3398
B420 Familjebostäder i Göteborg AB
7340184302044

0088:7340184302044
0007:5561143941

556114-3941
B430 Göteborgs Stads bostadsaktiebolag
7340184302051
0088:7340184302051
0007:5560468562
556046-8562
B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler 7381035009873 0088:7381035009873 0007:5560824897
556082-4897
B436 Fastighetsbolaget Bredfjäll KB
7340184302686
0088:7340184302686
0007:9696766923
969676-6923
B437 Fastighetsbolaget Gropens Gård KB
7340184302693
0088:7340184302693
0007:9696766881
969676-6881
B438 Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB
7340184302709
0088:7340184302709
0007:9696670562
969667-0562

B440 Göteborgs Egnahems AB

7381035004724 0088:7381035004724 0007:5560953829
556095-3829
B442 Bygga Hem i Göteborg AB 7381035082845 0088:7381035082845 0007:5566437934
556643-7934
B450 Göteborg Stads Parkering AB 7381035004878 0088:7381035004878 0007:5561194878
556119-4878
B475 Gårdstensbostäder 7381035002843 0088:7381035002843 0007:5565360277
556536-0277
B496 Framtiden Byggutveckling AB 7381035077681 0088:7381035077681 0007:5567315170
556731-5170
B500 Göteborgs Hamn AB 7381035002881 0088:7381035002881
0007:5560082553
556008-2553
B570 Fripoint AB  7381035098624 0088:7381035098624
0007:5560241456
556024-1456
B571 S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB  7381035098631 0088:7381035098631
0007:5566062641
556606-2641
B600 Higab AB 7381035002928 0088:7381035002928 0007:5561048587
556104-8587
B680 Försäkrings AB Göta Lejon 7381035002799 0088:7381035002799 0007:5164018185
516401-8185
B705 Göteborgs Stads Leasing

7381035004809

0088:7381035004809
0007:556442-1716
556442-1716
B720 Gryaab 7381035002836 0088:7381035002836 0007:5561372177
556137-2177
B725 BoPlats Göteborg AB
7381035004601
0088:7381035004601
0007:5564677390
556467-7390
B770 Grefab 7381035004694 0088:7381035004694 0007:5561854109
556185-4109
B832 Störningsjouren i Göteborg AB 7381035007022 0088:7381035007022 0007:5566571443
556657-1443
B860 Göteborg & Co AB 7381035002850 0088:7381035002850 0007:5564280369
556428-0369

Bolag som inte är anslutna till e-handel

Bolagen i listan nedan är för närvarande inte anslutna till e-handel och har därför ett eget förfarande för hur de ansluter till e-faktura. Gå till respektive bolags hemsida för att få mer information om hur de tar emot e-fakturor.

Göteborg Energi AB (inklusive dotterbolag)

Liseberg AB

Renova AB

Göteborgs Stads Leasing AB

Frågor om e-fakturor

Om du har frågor på e-fakturor ska du använda kontaktformuläret under rubriken Anslut till e-faktura.

Kontakta Intraservice

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Intraservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}