Till sidans huvudinnehåll

För leverantörer till Göteborgs Stad

Informationsguide för nya leverantörer

Denna informationsguide riktar sig till dig som är ny leverantör på något av Göteborgs Stads gemensamma avtal.

E-handelssystemet Proceedo

I Göteborgs Stads e-handelssystem Proceedo kan du se vilka gemensamma avtal Göteborgs Stad har, med vilka företag samt vilka varor och tjänster stadens medarbetare kan välja idag. Det är också i Proceedo du som avtalsleverantör svarar på förnyade konkurrensutsättningar (FKU).

Fakturera Göteborgs Stad

Denna sida vänder sig till dig som ska skicka fakturor till Göteborg Stads förvaltningar och bolag. Här finns information om hur du går till väga, baserat på hur ditt företag eller din organisation ser ut.

Invoicing the City of Gothenburg

This page is aimed at those who want to send invoices to the administrations and companies of the City of Gothenburg. Here you will find information on how to do it, based on what your company or organisation looks like.

Villkor för elektronisk handel

Göteborgs Stad gör inköp elektroniskt i e-handelssystemet Proceedo för att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp. Här kan du som är leverantör läsa mer om vilka villkor Göteborgs Stad har för e-handel.

Lagar och regler

Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma regler inom EU. Reglerna innebär att offentliga verksamheter ska vara objektiva och neutrala till de som vill bli leverantörer samt att upphandlingsprocessen ska kunna gå att följa och förstå. Företag inom EU ska kunna göra affärer på lika villkor.
${loading}