Till sidans huvudinnehåll

Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet


Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.

Vad gäller för din verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper:

 • Tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
 • Anmälningspliktiga (C-anläggningar)
 • Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Miljöprövningsförordning (2013:251)  kan du läsa om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är lagen, miljöbalken, som styr detta.

Tillståndspliktig verksamhet

Om din verksamhet är tillståndspliktig ansöker du om tillstånd hos antingen länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera.

Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats: Prövning av miljöfarlig verksamhet

Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Ska du anlägga eget avlopp eller installera värmepump söker du tillstånd för detta hos miljöförvaltningen.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

Ansök om tillstånd för värmepump

Anmälningspliktig verksamhet

Om din verksamhet är anmälningspliktig gör du din anmälan till miljöförvaltningen.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera. Det kan också vara avfallsverksamheter, till exempel sortering av avfall, behandling av elavfall, att förbereda avfall för återanvändning och återvinna avfall genom mekanisk bearbetning.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöförvaltningen och fråga.

Information och regler

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Innan du anmäler din verksamhet till miljöförvaltningen är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter:

Avgifter för miljötillsyn

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Förvara och lagra avfall

Två olika blanketter

Det finns två olika blanketter för att anmäla miljöfarlig verksamhet till miljöförvaltningen. Anmälan av behandling av avfall gäller för verksamheter som ska behandla avfall, Anmälan av miljöfarlig verksamhet för övriga anmälningspliktiga verksamheter.

Ska din verksamhet behandla avfall?

Ska du anmäla en verksamhet som avser behandling av avfall, till exempel återvinning eller bortskaffande av avfall? Då fyller du i blanketten Anmälan av behandling av avfall .

Som behandling av avfall räknas inte en verksamhet där lagringen bedömts som lagring som del av insamling (det som tidigare kallades mellanlagring). Då räcker det att anmäla via blanketten Anmälan av miljöfarlig verksamhet .

Så här gör du

Anmälningsblanketter

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av behandling av avfall

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet?

Bestämmelserna i miljöprövningsförordningens kapitel 2-32 består av verksamhetsbeskrivningar där typen av verksamhet närmare beskrivs och avgränsas. I bestämmelserna finns ofta tröskelvärden som begränsar vilken omfattning en verksamhet ska ha för att omfattas av en viss bestämmelse. Det framgår även om det är tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller.

Följande paragrafer i Miljöprövningsförordningen (2013:251)  beskriver verksamheter som behandlar avfall:

 • 29 kap 17 § (90.230),
 • 29 kap 19 § (90.281),
 • 29 kap 29 § (90.391),
 • 29 kap 31 § (90.171),
 • 29 kap 33 § (90.251),
 • 29 kap 35 § (90.141),
 • 29 kap 37 § (90.370),
 • 29 kap 38 § (90.382),
 • 29 kap 39 § (90.375),
 • 29 kap 41 § (90.110) ,
 • 29 kap 43 § (90.80),
 • 29 kap 44 § (90.90),
 • 29 kap 46 § (90.120),
 • 29 kap 47 § (90.29),
 • 29 kap 70 § (90.430).

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring anmälan av miljöfarlig verksamhet så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}