Till sidans huvudinnehåll

Fristående grundskola

Här får du information om vilka regler som gäller och vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.

Tilläggsbelopp

Här kan du som företräder en fristående grundskola eller anpassad grundskola ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Fristående skolas ansvar att rapportera elevs frånvaro

Fristående skolor och deras huvudmän har tillsammans med Göteborgs Stad som hemkommun ett gemensamt ansvar för skolplikten för alla barn folkbokförda i Göteborg. För en fristående skolas del innebär det att se till att alla elever verkligen går i skolan och får undervisning. All frånvaro från undervisningen är viktig att ta på allvar.

Insyn i fristående skolor

Så här jobbar Göteborgs Stad med insyn i fristående grundskolors verksamhet.

Resursfördelning fristående skola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Observera att den här informationen vänder sig till enskilda huvudmän i fristående grundskolor.

Blanketter för fristående skola

Här hittar du blanketter som ska användas i olika sammanhang för rapportering och återkoppling till grundskoleförvaltningen.

Skolplikt, utlandsvistelse och stöd vid ledighetsansökan för fristående skolor

Den här sidan innehåller information till fristående skolor i Göteborgs Stad om skolplikt, ledighetsansökan och utlandsvistelse. Här finns även anvisningar och blanketter.

Kulturutbud för fristående skolor

Som lärare i en fristående skola kan du boka många olika kulturaktiviteter för dina elever via Göteborgs Stad.

I fokus

Förskola och utbildning

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

${loading}