Till sidans huvudinnehåll

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg


Vill du ansöka om att få starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) får du veta hur du ska göra här. Det gäller också dig som vill göra förändringar i din verksamhet.

Det här kan du starta och ansöka om hos kommunen

  • Fristående förskola
  • Annan fristående pedagogisk omsorg, exempelvis familjedaghem och flerfamiljsystem
  • Friliggande fritidshem
  • Byte av huvudman

Information och regler

Innan du ansöker behöver du läsa igenom de regler som gäller.

Så här gör du

För att ansöka om ett godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem fyller du i och skickar in aktuell ansökningsblankett. Du kan behöva senaste versionen av Adobe Reader.

Ansökningsprocessen

Det går bra att göra ansökan parallellt med annan nödvändig registrering så som att registrera livsmedelsverksamhet. 

Observera att ett nytt godkännande krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet. Ett nytt godkännande krävs även vid utökning av det totala antalet platser eller andra förändringar i verksamhet som bedöms vara väsentliga. 

"För ny verksamhet som avser att starta i augusti ska en fullständig ansökan ha inkommit senast den 1 september föregående år. En prövning av ansökan görs först när ansökan är fullständig och ansökningsavgiften har betalats. Förändringar hos befintliga huvudmän som innebär nytt godkännande ska ansökas senast 1 september för att kunna verkställas till terminsstart kommande läsår.” (Ur Göteborgs Stads regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.)

För att ansöka om godkännande för förskola eller pedagogisk omsorg behöver du fylla i någon av nedanstående blanketter och anmäla ägar- och ledningskretsen via e-tjänst.

Permanent utökning av antal barn i befintlig lokal kan ansökas löpande under året och handläggs löpande. Fyll i blanketten:

Skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till:

Göteborgs Stad, förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

Handläggning av ansökan

Förskolenämnden fattar beslut i ansökningsärenden. För fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg kan prövning starta först när ansökningsavgiften är betald och ansökan är fullständig. 

Handläggningen av ansökan sker i flera steg. Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare. Därefter genomförs en ägar- och ledningsprövning  Handläggningen innefattar även en bedömning av innehållet i ansökan, eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Slutligen kan även en intervju med sökanden komma att genomföras. Handläggningstiden för en ansökan kan variera. 

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att starta förskola eller annan barnomsorg så kan du kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}