Till sidans huvudinnehåll
Tre barn dansar och klappar händerna. De ser glada ut.

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste uppfylla flera krav för att få starta och bedrivas. Här kan du läsa om hur du ansöker, hur du anmäler ny ägar- och ledningskrets, vilka villkor som ställs på dig som huvudman och hur tillsyn bedrivs.

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Vill du ansöka om att få starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) får du veta hur du ska göra här. Det gäller också dig som vill göra förändringar i din verksamhet.

Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskoleverksamhet

Här får du veta vad du behöver redovisa för att anmäla ägar- och ledningskrets för fristående verksamhet. Det gäller vid ansökan om att starta en ny verksamhet eller vid anmälan av en förändring i en befintlig ägar- och ledningskrets. Det gäller dig som är huvudman eller ombud för huvudman.

Villkor för fristående barnomsorg

Driver du förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa villkor. Här beskriver vi viktiga lagkrav, regler och skyldigheter för dig som huvudman.

Ersättningsbelopp för fristående förskola

Här kan du se vilka ersättningar som gäller i fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan huvudman för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser för enskilt barn.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och enskild pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

${loading}