Till sidans huvudinnehåll

Kosmetiska produkter


För dig som ska importera, tillverka eller sälja kosmetika gäller särskilda regler. Reglerna syftar till att förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt. Kosmetiska produkter är exempelvis tvålar, krämer, parfymer och smink.

Regler för kosmetiska produkter

Du finner regler för kosmetiska produkter i den EU-gemensamma förordningen samt i Läkemedelsverkets föreskrifter. Regler finns även i miljöbalken och tillhörande förordningar. Begreppet kosmetiska och hygieniska produkter är ändrat till kosmetiska produkter 2013, men samma produkter avses.

Handlar du med kosmetiska produkter från svenska leverantörer?

Du som köper kosmetiska produkter från en svensk leverantör för att sälja vidare produkterna inom Sverige är distributör. Läs mer om dina skyldigheter enligt kosmetika lagstiftningen på Läkemedelsverkets webbplats.

Importerar eller tillverkar du kosmetiska produkter?

Det är du som tillverkar eller importerar produkten till Sverige från ett land utanför EU/EES som har det yttersta ansvaret för att den inte skadar användaren eller miljön. När du tillverkar eller importerar en kosmetisk produkt är du en så kallad ansvarig person. Läs mer om dina skyldigheter på Läkemedelsverkets webbplats

Anmälan av produkter till EU:s register CPNP

Du som i Sverige yrkesmässigt tillverkar, märker om, eller till Sverige importerar en kosmetisk produkt från ett land utanför EU/EES ska anmäla dina produkter till EU:s kosmetikaregister, Cosmetic Product Notification Portal, innan du får släppa ut produkterna på marknaden.

Märkning av kosmetiska produkter

Du som tillverkar, importerar eller säljer en kosmetisk produkt ansvarar för att produkten är märkt på rätt sätt. Du ska märka produkten med:

  • namn och adress på ansvarig person inom EU/EES
  • kvantitet - angiven som vikt, volym eller antal
  • hållbarhetsmärkning
  • tillverkningspartiets nummer eller referens (satsnummer, batchnummer)
  • produktens funktion, om detta inte klart framgår av produktens utformning
  • ingrediensförteckning
  • särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen, till exempel varningstexter och bruksanvisning
  • ursprungsland (gäller för produkter som är importerade utanför EU/EES).

Observera att delar av informationen måste vara på svenska, till exempel varningstexter. Du måste översätta informationen och lägga till svensk text till märkningen om det saknas, innan produkten släpps ut på den svenska marknaden. Mer information om märkningsregler finns på Läkemedelsverkets webbplats

Vad innehåller dina kosmetiska produkter?

Du som släpper ut produkter på den svenska marknaden ansvarar för att kontrollera dina produkter inte innehåller några ämnen som kan innebära hälsorisker eller omfattas av särskilda restriktioner.

Det finns ämnen som är totalförbjudna och inte alls får ingå i kosmetiska produkter. Andra ämnen får bara ingå i begränsad koncentration eller med andra begränsningar eller villkor vid användandet, se Sveriges Riksdags Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen kontrollerar din verksamhet

Miljöförvaltningen och Läkemedelsverket kontrollerar att dina kosmetiska produkter följer reglerna. Vi kan besluta att du inte får sälja dina kosmetiska produkter om de innehåller förbjudna ämnen eller inte uppfyller reglerna om märkning. Vid misstanke om miljöbrott anmäler vi överträdelser av reglerna till åklagaren.

Råd och information om kosmetiska produkter

Se Läkemedelsverkets köpråd

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring import, tillverkning eller försäljning av kosmetiska produkter så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}