Till sidans huvudinnehåll

Anmäl solarier


Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Information och regler

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Du betalar en avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan och granska de uppgifter du lämnat. Det gör vi enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Timavgiften för handläggning av anmälan av solarier är 1376 kr.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Vill du veta mer om solarier?

Så här gör du en anmälan

Innan du anmäler

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Kontrollera med fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret om ventilationen räcker till eller om den måste kompletteras. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna men det är inget krav.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över solarielokalen med placering av solarier, dusch, toaletter och städförråd.
  • Att det finns en skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
  • Att det finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
  • Att det finns anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
  • Att det finns anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.
  • Obemannade solarier ska dessutom lämna in en redogörelse för teknisk lösning som säkerställer att åldersgräns uppfylls.

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via formuläret här på webbplatsen.

Anmäl solarium

Om du inte har tillgång till planritningen i din dator kan du skicka den separat till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kommer miljöförvaltningen att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och miljöförvaltningen granskat den får du ett beslut från miljöförvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din solarieverksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring att starta och driva solarier så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}