Till sidans huvudinnehåll

Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling och använder stickande eller skärande verktyg måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du först anmäla det till miljöförvaltningen.

Flera i samma lokal?

Om ni är flera företagare som arbetar i samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om ni utför samma typ av behandlingar. Det gäller även om du startar verksamhet i en lokal där det redan finns någon annan som är anmäld.

Flytta eller förändra verksamheten?

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler så förändras dina förutsättningar och det innebär att du behöver göra en ny anmälan. Du kan även behöva göra en ny anmälan om du gör en väsentlig förändring av din verksamhet.

Du ska göra en anmälan när du:

 • Startar en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används

 • Utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande verktyg används

 • Byter lokal

 • Startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid evenemang eller på mässor i Göteborg

 • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör ett nytt behandlingsrum

 • Byter organisationsnummer

 • Om du är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning.

Exempel på anmälningspliktiga behandlingar

 • tatuering
 • kosmetisk tatuering(permanent makeup/microblading)

 • fotvård

 • akupunktur

 • piercing

 • öronhåltagning

 • microneedling

 • wetcupping(hijama)

 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta

 • andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Anmäl senast sex veckor innan start

Du måste anmäla senast sex veckor innan du startar verksamheten eller den nya behandlingen. Om du startar utan att ha anmält det riskerar du att få betala en straffavgift på 3 000 kronor.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder duska följa i din verksamhet. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt, för att minska handläggningstiden.

Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

Lagstöd

Så här står det i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: " Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga."

Så här anmäler du

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan: planerat startdatum, antal behandlingsplatser, det totala antalet behandlingsplatser i lokalen, hur behandlingslokalen är utrustad för att klara kraven på hygien, samt adress- och kontaktuppgifter.

Så här anmäler du

Fyll i det här formuläret och tryck sedan på Skicka in:

Anmäl hygienisk behandling

Vad händer när du skickat in din anmälan?

 • När du har skickat in din anmälan kommer miljöförvaltningen att kontakta dig.
 • Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan.
 • När anmälan är komplett och miljöförvaltningen granskat den får du ett beslut från miljöförvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring att starta och driva en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}