Till sidans huvudinnehåll

Anmäl bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla till miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet i Göteborg. Det gör du via e-tjänsten här på sidan. Här finns även blankett för att rapportera driftstörningar eller andra händelser som kan innebära risker för människors hälsa.

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många personer, till exempel i bostadsrättsföreningar eller på arbetsplatser. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar och badtunnor i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus. Bad där vattnet byts ut mellan varje kund behöver inte anmälas.

Minska riskerna för de badande

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. För att minimera riskerna är det viktigt hur anläggningen sköts, hur vattnet renas och vilka metoder som används för desinfektion. Det är du som driver ett bassängbad som ansvarar för att minska riskerna för de badande. För att göra det ska du arbeta med så kallad egenkontroll.

Ansvar och egenkontroll

  • Det ska finnas rutiner för att löpande kontrollera att all utrustning för drift och kontroll är i gott skick. Kontroller och förebyggande åtgärder ska dokumenteras.
  • Ni ska göra undersökningar och bedömningar av miljö- och hälsoriskerna med verksamheten. Det ska göras regelbundet och systematiskt. Ni ska dokumentera resultatet av de undersökningar och bedömningar ni gör.
  • Det ska finnas en lista över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för miljö och hälsa. Där ingår även städkemikalier.

Rapportera om något händer

Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan vara farligt för människors hälsa eller för miljön, ska ni genast rapportera det till miljöförvaltningen. Det gör ni genom att fylla i och skicka in den här blanketten:

Bassängbad, svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten

Anmäl senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält det riskerar du att få betala en straffavgift på 3 000 kronor.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt, för att minska handläggningstiden.

Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

Mer information om bassängbad

Du kan läsa mer hos Folkhälsomyndigheten:

Vägledning om bassängbad

Allmänna råd om bassängbad

Innan du anmäler

Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter
  • En planritning över vattenreningsanläggningen/arna
  • Vilken typ av ventilation som finns på badanläggningen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation
  • Vattenreningsanläggningens kapacitet, det vill säga hur många badande per dygn är reningssystemet anpassat för
  • Typ av desinfektionsmedel och pH-justeringsmedel

Så här anmäler du

Fyll i det här formuläret och tryck sedan på Skicka in:

Anmäl bassängbad

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar miljöförvaltningen dig inom kort och går igenom de uppgifter du lämnat. Vi bokar en tid för inspektion, bland annat för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt din anmälan. Du får sedan en skriftlig bekräftelse från miljöförvaltningen med besked om att verksamheten ska bedrivas enligt anmälan och det som framkom vid inspektionen.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar öververksamheten måste du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring att starta och driva ett bassängbad eller liknande så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}