Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Skönhet och hälsa

Ta reda på vilka regler som gäller för din verksamhet och ansök om tillstånd för ditt företag eller din organisation. Du ansvar för att verksamheten och lokaler öppna för allmänheten inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt. I Göteborg är det miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Kosmetiska produkter

För dig som ska importera, tillverka eller sälja kosmetika gäller särskilda regler. Reglerna syftar till att förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt. Kosmetiska produkter är exempelvis tvålar, krämer, parfymer och smink.

Anmäl solarier

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet med hygienisk behandling och använder stickande eller skärande verktyg måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Anmäl bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla detta till miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet i Göteborg.

Gym och träningslokaler

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljöförvaltningen kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.
${loading}