Till sidans huvudinnehåll

Varuexponering och utsmyckning


Om du vill använda stadens mark för varuexponering och utsmyckning behöver du ett tillstånd.

Regler för utformning

Varuexponeringen eller utsmyckningen får inte sticka ut längre än 0,8 meter från huslivet och ska placeras utanför egen lokal. Gångtrafiken måste säkerställas förbi området och minsta bredd på gångutrymmet ska vara 1,5 meter. Det är inte tillåtet att sätta upp beachflaggor.

Varuexponering får ske utanför egen lokal, max 5 m², och endast när butiken är öppen. Undantag kan ske i samråd med stadsmiljöförvaltningen och om platsen tillåter.

Fasta anordningar som är monterade i vägg eller mark är inte tillåtna. Bänkar, stolar och liknande som nyttjas i kommersiellt syfte är inte heller tillåtna. Vill du ha sådant ska du söka tillstånd för uteservering.

Ditt ansvar

Du ska se till att det område du fått tillstånd för hålls städat, och att dina egna anläggningar är i vårdat skick.

Om din varuexponering eller utsmyckning orsakar skador ansvarar du för att de skadorna åtgärdas.

Du är skyldig att ta bort din varuexponering eller utsmyckning om det krävs för att kommunen ska kunna utföra arbeten i området. 

När tillståndet upphör ska du ställa i ordning det upplåtna området till ursprungligt skick.

Du ska följa föreskrifter och villkor som meddelas av annan myndighet, till exempel gällande brandsäkerhet, hälsa, miljö eller anslutningsavgifter för teknisk service som el, vatten och avlopp.

Fullständiga villkor

Villkor för varuexponering och utsmyckning

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om varuexponering eller utsmyckning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}