Till sidans huvudinnehåll

Sök bygglov för uteservering


Om din uteservering kräver bygglov så hittar du information om vad du behöver i din ansökan här.

När du ska söka om bygglov för din uteservering

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Det finns olika typer av uteserveringar och olika regler gäller för dem. Kolla om din uteservering kräver bygglov:

  Om du tycker att det är svårt att avgöra om din uteservering kräver bygglov, eller inte kan du gärna ta hjälp av kundservice, se kontaktuppgifter längst ner.

  Utöver bygglov finns det också andra regler och tillstånd som krävs för din uteservering. Se till att läsa på om även dem.

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar som du behöver skicka in när du söker bygglov för uteservering

  Checklista uteservering

  • Kartutdrag Om du söker tidsbegränsat säsonglov behöver du ett kartutdrag. Kartutdraget redovisas i skala 1:400. Du ritar själv in uteserveringen och måttsätter den.

  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 Om du söker permanent säsongslov behöver du en enkel nybyggnadskarta. Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuell tomt med uteserveringen inritad, i skala 1:400. Här beställer du enkel nybyggnadskarta . Du ritar själv in uteserveringen och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  • Planritning i skala 1:100 Måttsatt och möblerad enligt tillgänglighetskrav. Bakomvarande restaurang ska också finnas redovisad.

  • Fasadritningar i skala 1:100 Alla fasader som påverkas av uteserveringen ska redovisas, även bakomvarande fasad. Material och kulörer ska redovisas. I särskilt känsliga miljöer eller vid behov kan ytterligare förtydligande detaljer behövas.

  • Sektionsritning Eventuell ”tröskel” ska redovisas. Vid uppbyggt golv kan det behövas extra sektion med plushöjder gata, lutning max 1:12, totallängd ramp och plushöjd färdigt golv (FG) på uteserveringen. Takvinkel ska finnas med och rumshöjd.

  • Avvecklingsplan Tydlig redovisning om hur platsen och berörda byggnader återställs till tidigare utseende. Var noga med att alla delar till uteserveringen ska vara omnämnda och redovisas att de tas bort från platsen, även eventuella infästningsöglor och rör i mark och dylikt ska redovisas och hanteras.

  • Motivering till avvikelsen (om permanent säsongslov)

  • Motivering till tidsbegränsade behovet (om tidsbegränsat säsongslov)

  • Utlåtande tillgänglighet Utlåtande kring tillgänglighet, från sakkunnig, behövs vid mer komplexa förhållande så som: uppbyggda golv, invecklade entrésituationer, avsteg med mera. När befintlig mark används som golv behövs inga krav på utlåtande tillgänglighet. Endast tydlig redovisning (på inlämnade ritningar) som visar att serveringen inte har tröskel och att passagemått och möblering klarar kraven.

  Handlingar inför startbesked

  • Förslag till kontrollplan, enkel, från byggherre

  • Teknisk beskrivning, anpassa detaljeringsgrad efter typ av konstruktion

  • Brand-PM Anpassa detaljeringsgrad till om det är en tät konstruktion eller inte. Oavsett ska eventuell påverkan på befintlig och kringliggande byggnaders brandskydd redovisas, så som utrymning, uppställningsplats för räddningstjänst, rökluckor och brandposter.

  Handlingar inför slutbesked

  • Begäran om slutbesked signerad av byggherren

  • Signerad och ifylld kontrollplan

  • Utförandekontroll brand och brand-PM (om konstruktionen är tät)

  • Utlåtande tillgänglighet inför ibruktagandet, om utlåtande krävts enligt ovan (handlingar inför bygglov/startbesked)
 3. 3

  Ansök om bygglov

  Ansök om bygglov via vår e-tjänst. 

  När du har ansökt om bygglov inväntar du sedan beslut och kontrollerar att du har alla beslut  det kan ta längre tid än du tror. Du blir kontaktad om du behöver skicka in fler handlingar. Tillstånden du kan behöva är:

  När du fått alla beslut är det dags att bygga.

 4. 4

  Byggt klart? Dags för slutbesked

  När uteserveringen är färdig ska du anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter ska stadsbyggnadsförvaltningen godkänna det som är byggt och ge ett slutbesked. I startbeskedet, som ofta tas i samband med beslut om bygglov, står det vilka handlingar du behöver skicka in när du ansöker om slutbesked.

  Använd vår e-tjänst för att ansöka om slutbesked

  Ansök om slutbesked

  När du har fått alla beslut kan du äntligen möblera och välkomna gäster. Läs på om vad du bör tänka på när du möblerar din uteservering.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om uteserveringar kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}