Till sidans huvudinnehåll
Illustration av en öppen uteservering med runda små bord.

Uteservering

Du behöver olika tillstånd och kan behöva bygglov för din uteservering. Vi har samlat information, råd och regler som du behöver känna till när du planerar din uteservering.

Starta en öppen uteservering

En öppen uteservering består av enkla konstruktioner som till exempel staket och parasoller. Främst är det marken som ska användas som golv och uteserveringen ska vara lätt att anpassa till platsen och snabbt kunna justeras. Kräver inte bygglov och får stå ute året om.

Starta en delvis sluten uteservering

En delvis sluten uteservering kan bestå av en eller flera avskärmande delar, tak eller uppbyggt golv som är högre än 0,6 meter. Kan kräva bygglov och tillåts endast under sommarsäsongen.

Starta en sluten uteservering

En sluten uteservering har avskärmande väggar och döljer fasaden bakom uteserveringen, därför krävs omsorg om detaljerna för att den ska passa in i omgivningen. En sluten uteservering kräver bygglov och tillåts bara i undantagsfall.

Utformning av uteservering

Varje uteservering ska vara så omsorgsfullt utformad som platsen kräver. Det handlar lika mycket om val av möbler som utformning av inramning samt tak och golv. Ibland behövs en sammanhållen utformning, till exempel om flera uteserveringar ligger tillsammans längs en gata.

En uteservering tillgänglig för alla

Här hittar du det du behöver tänka på för att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering som är lätt att komma in på och röra sig på, även för personer med nedsatt syn-, rörelse- och / eller orienteringsförmåga.

Regler och tillstånd för uteservering

Det kan vara flera tillstånd du behöver söka för din uteservering och det finns också flera regler som behöver följas. Det handlar om allt från serveringstillstånd och hur du får placera din uteservering till vad som gäller för städning, ljudmiljö och uppvärmning.

Sök bygglov för uteservering

Om din uteservering kräver bygglov så hittar du information om vad du behöver i din ansökan här.
${loading}