Till sidans huvudinnehåll

Starta kafé eller restaurang


Här finns tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på matservering är restaurang, kafé, pizzeria, gatukök, korvkiosk, cateringverksamhet och festvåning.

Testa din företagsidé

Är du helt ny i branschen är det bra om du först testar din idé. Det finns stöd att få.

Hjälp och tips när du startar företag

Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sedan även startar ett bolag.

Bolagsverket

Lokaler

Du kan behöva bygglov

Sök bygglov hos kommunen om du ska bygga en ny lokal eller om du ska göra om- eller tillbyggnader av en befintlig lokal. 

  • Tänk på att ett ändrat användningssätt av lokalen kan innebära att du behöver ett bygglov, trots att ingen egentlig förändring av lokalen har skett.
  • Det är du som söker bygglov och som skriver under ansökningshandlingarna som är betalningsskyldig.
  • Vi rekommenderar att även fastighetsägaren skriver under för att visa att ni är överens.

Sidor om bygglov

Du behöver också söka bygglov för att exempelvis sätta upp en väggfast skylt på fastighetsfasaden.

Information om skyltning

Brandskydd

Du måste ha rutiner för hur du skyddar gäster och lokalen mot brand. Det är både fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar att se till brandskyddet.

Räddningstjänstens sida med råd till företagare: Brandskydd för företagare

Lokalen ska vara tillgänglig

Personer med olika funktionsnedsättningar ska också kunna vara gäst hos dig.

  • Det innebär att du ska åtgärda trappsteg, dörrar, skyltar och annat om det inte blir alldeles för dyrt.
  • Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda otillgängligheten.

Läs mer på Bolagsverkets sida Enkelt avhjälpta hinder.

Buller i flerfamiljshus

Ska restaurangen ligga i ett flerfamiljshus? Vill du kunna servera alkohol? I så fall måste du göra en ljudisoleringsmätning innan du kan söka serveringstillstånd.

Buller från restauranger

Rökfritt

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen.

Rökfria serveringsmiljöer

Du måste registrera livsmedelsverksamhet

Innan du startar måste du registrera din verksamhet.

Registrera livsmedelsverksamhet

Det är viktigt att du vet vilka regler som finns för livsmedelsverksamheter.

Säker livsmedelshantering - för konsumenternas skull

Du kan också anlita en livsmedelskonsult för att få hjälp.

Den som har startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar höga avgifter. Lagskärpningen innebär också att den som bryter mot livsmedelslagen kan dömas till fängelse.

Starta UF-företag inom livsmedel?

Många elever på gymnasiet startar ett så kallat UF-företag som en del av undervisningen. Om ert UF-företag hanterar livsmedel så gäller i princip samma regler för er som för andra företag i livsmedelsbranschen.

Läs mer på sidan UF-företag som hanterar livsmedel

Tillstånd du kan behöva söka

Serveringstillstånd

För att servera alkohol behöver du söka serveringstillstånd. 

Ansök om serveringstillstånd

Tänker du inte servera starkare drycker än folköl ska du i stället anmäla det. 

Anmäl försäljning av folköl

Sälja tobak

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd för det. 

Ansök om tobakstillstånd

Uteservering

Du måste ha polistillstånd för att få ha en uteservering. Du kan behöva betala hyra till markägaren för att kunna använda ytan för din uteservering. Du kan också behöva söka bygglov. 

Tillstånd och regler för uteservering

Installera gasol

För att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd från Räddningstjänsten.

Hantera gasol

Ta hand om avfall, matrester och fett

Matrester och annat avfall

Du måste se till att din verksamhets avfall tas om hand på rätt sätt. 

Läs mer på sidan Beställ hämtning av hushållsavfall

Fettavskiljare

Restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare.

Läs mer på sidan Hantering av fett

Årlig koll av kyl-, frys- och ventilationsanläggning

Har du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar behöver du oftast anmäla det, och varje år rapportera läcksökning.

Läs mer på sidan Kylaggregat och köldmedier

Checklista för att starta restaurang

verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka.

Där hittar du även andra lagar och regler du behöver känna till, som kommunen inte ansvarar för. Du behöver till exempel redovisa hur personalen arbetar och ha licens för att spela musik. 

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring att starta kafé eller restaurang kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}