Till sidans huvudinnehåll

Villkor för serveringstillstånd

Du som vill få tillstånd att servera alkohol ska leva upp till många och tydliga krav enligt alkohollagen. När du söker serveringstillstånd startar vi därför en utredning för att ta reda på om du är lämplig som tillståndshavare enligt lagen.

Riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol och sälja folköl. Varje kommun ska ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Handlingar som krävs för att ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol behöver ansöka om ett serveringstillstånd. På den här sidan finns en lista över de handlingar du ska skicka med din ansökan.

Finansieringsplan för serveringstillstånd för restaurang

Kommunen behöver veta hur finansieringen av din verksamhet har gått till. Du behöver därför visa pengarnas väg från början till dess att betalningen gjorts. Vår uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

Utbildning i alkohollagen

Göteborgs stad erbjuder inte någon egen utbildning i alkohollagen. Det är dock viktigt att du som tillståndshavare arbetar för att uppnå en god miljö för alkoholservering.

Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.
${loading}