Till sidans huvudinnehåll

Avgifter för serveringstillstånd


Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd. Förutom kostnaden för ansökan betalar du som har serveringstillstånd oftast även tillsynsavgift varje år.

Betala till bankgiro

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd betalas in på bankgiro 338-7537. Du behöver inte skriva något meddelande eller OCR-nummer på inbetalningen, vi ser att det är du som har betalat.

Ansöka om serveringstillstånd

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap:
  10 440 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet:
  10 440 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe:
  10 440 kronor

Ansöka om tillfälligt tillstånd

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar:
  3 910 kronor (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar:
  5 220 kronor (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor)
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap:
  Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle som tillståndet omfattar.
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal:
  300 kronor för en dag.

Ansöka om provsmakning

 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar:
  3 910 kronor (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor)
 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar:
  5 220 kronor (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor)

Ansöka om ändringar i tillstånd

 • Ändringar i befintligt tillstånd: 3 260 kronor
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag): 300 kronor
 • Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag: 5 870 kronor

Gemensamt serveringsutrymme

 • Servering i gemensamt serveringsutrymme: 3 260 kronor

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag

 • Ändringar i bolag med tillstånd: 5 870 kronor

Anmälan

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället: 300 kronor
 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts: 200 kronor

Kunskapsprov

 • Avgift per person och provtillfälle: 1 570 kronor
 • Din handläggare bokar dig på kunskapsprov när du har ett pågående ärende.
 • Avgiften ska betalas in på bankgiro 338-7537.

Avgifter för tillsyn

När du har ett serveringstillstånd betalar du en avgift varje år. Den avgiften får du som ansvarig för serveringstillståndet skickat till dig på en faktura.

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift per år. Utöver den fasta avgiften betalar du också varje år en rörlig avgift som baseras på din försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i restaurangrapporten.

En tillsynsavgift tillkommer för dig som har sen serveringstid.

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Fast avgift för tillsyn

Den fasta tillsynsavgiften gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång per år.

 • Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap: 3 260 kronor per kalenderår
 • Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten: 1 960 kronor per kalenderår

Rörlig avgift för tillsyn vid servering till allmänheten

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång varje år.

Rörlig avgift för tillsyn
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 500 000 kr 2 610 kr
2 500 001 - 1000 000 kr

6 520 kr

3 1 000 001 - 2 000 000 kr

10 440 kr

4 2 000 001 - 5 000 000 kr 13 050 kr
5 5 000 001 - 10 000 000 kr 15 660 kr
6 10 000 001 - 18 270 kr

Vid sen serveringstid

Avgiften för sen serveringstid gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras årligen.

 • Öppettid till klockan 02.00: 1 300 kronor
 • Öppettid till klockan 03.00: 2 610 kronor
 • Öppettid till klockan 04.00: 6 520 kronor
 • Öppettid till klockan 05.00: 9 130 kronor

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod.

Förseningsavgift

Om du lämnar in restaurangrapporten för sent får du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften faktureras tillsammans med avgiften för tillsyn.

 • Försenad restaurangrapport, 500 kronor.

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor om avgifter för serveringstillstånd så kan du kontakta tillståndsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}