Till sidans huvudinnehåll

Så går det till att söka serveringstillstånd

Börja med att läsa den här sidan. Här får du veta vad du behöver tänka igenom och förbereda innan du börjar fylla i själva ansökningsformuläret. Här får du också en överblick över ansökningsprocessen kring serveringstillståndet.

Steg för steg till serveringstillståndet

Här får du en överblick över hur ansökningsprocessen ser ut och vad du själv behöver göra och förbereda innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.
 1. 1

  Förbered handlingar och andra tillstånd

  Kolla vilka handlingar du behöver för din ansökan. Samla ihop dem och se till att de är kompletta. Vilka handlingar som behövs ser du på sidan Handlingar som krävs för att ansöka om serveringstillstånd.

  Registrera livsmedelsverksamhet 

  Innan du startar måste du även berätta för kommunen att du ska bedriva livsmedelsverksamhet. Det gör du på sidan Registrera livsmedelsverksamhet

  Registrera inte din verksamhet förrän du säkert vet att, och när, den kommer att starta. Verksamheter som inte startat inom 3 månader efter registrering,  kommer att avregistreras.

 2. 2

  Ansök

  Själva ansökan kan du ofta göra genom att fylla i en e-tjänst, som du hittar på ansökningssidan för respektive tillstånd.

  Se till att ha gjort alla förberedelser och ha tillgång till de dokument som behövs för att komplettera ansökan, innan du börjar fylla i e-tjänsten.

  I de fall e-tjänst saknas ansöker du på blankett.

  Komplett ansökan underlättar

  Det är viktigt att du skickar in de dokument som krävs. Annars tar utredningen och beslutet längre tid.

  Läs därför anvisningarna noga och fyll i ansökan på bästa sätt.

  Ombud med fullmakt

  Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan.

  Fullmakten ska visa ombudets namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 3. 3

  Din ansökan registreras

  • Om du angett ditt mobilnummer får du ett sms när din ansökan kommit in till tillståndsenheten.
  • När du har skickat in din ansökan registreras den. Därefter tilldelas du en handläggare.
  • Handläggaren är den person på tillståndsenheten som har hand om ditt ärende.
 4. 4

  Handläggaren utreder din ansökan

  Nästa steg är att handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning.

  Om din ansökan inte är komplett, alltså om någon uppgift eller handling saknas, får du ett brev från handläggaren där han eller hon ber dig att skicka in det som fattas. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

  Vi gör en lämplighetsprövning

  Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få ett serveringstillstånd. Därför görs en lämplighetsprövning av dig.

  Förutom att du ska visa att du har kunskaper om alkohollagstiftningen genom ett godkänt prov tittar handläggaren också på din ekonomi och om du har begått brott.

  Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven. Det innebär att du behöver skicka en mängd olika dokument med din ansökan.

  Hur snabbt går det?

  Du får räkna med att ett serveringstillstånd tar cirka fyra månader från att du skickat in din ansökan till oss. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid och att du försöker fylla i den fullständigt och rätt.

  Om du måste komplettera din ansökan kan tillståndsenheten inte fortsätta sin utredning förrän du skickat in de uppgifter och handlingar som saknas.

 5. 5

  Ansökan skickas på remiss

  Innan ett beslut om serveringstillstånd tas ska flera andra myndigheter göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar den på remiss till:

  • Polisen
  • Hälsoskyddsenheten på miljöförvaltningen
  • Skatteverket
  • Socialförvaltningen för det område där restaurangen ligger 

  Myndigheterna gör en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som tillståndsenheten får kan innebära att du behöver skicka in nya uppgifter.

  Handläggaren sammanställer dina insända dokument, remissvaren från de andra myndigheterna och vad lagen och riktlinjerna säger.

 6. 6

  Du får ett beslut

  I nästa steg i processen får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller så får du ett avslag, vilket betyder att du inte får tillstånd.

  I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men med till exempel kortare serveringstid än vad du ansökt om.

  Du har rätt att överklaga

  Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

  Vem fattar beslut?

  Handläggaren är aldrig ensam om att bedöma ett ärende. Han eller hon samråder alltid med en kollega, och presenterar uppgifterna för enhetschefen på tillståndsenheten.

  Det är aldrig handläggaren som fattar beslut. I Göteborg fattas beslut om serveringstillstånd av enhetschef eller avdelningschef på delegation av miljö- och klimatnämnden.

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor om processen med ansökan så kan du kontakta tillståndsenheten på miljöförvaltningen via telefon eller genom att boka ett möte med din handläggare.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}