Till sidans huvudinnehåll

Sälja receptfria läkemedel


Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, till konsument/privatpersoner måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Har du däremot planer på att sälja receptfria läkemedel till andra företag eller butiker som i sin tur ska sälja dem vidare, det vill säga bedriva partihandel, så kräver detta tillstånd från läkemedelsverket.

Regler för att sälja läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel behöver du ta fram ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som du på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera och sälja läkemedlen i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

På Läkemedelsverket hemsida kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning om Att sälja receptfria läkemedel.

Köp endast in godkända läkemedel från handlare med tillstånd

Läkemedel får du endast köpa in från handlare som har giltiga partihandelstillstånd beviljade av Läkemedelsverket. Be därför handlaren att visa detta vid inköp.

Det är endast är ett begränsat utbud av läkemedel som får säljas utanför apoteken. Därför är det viktigt att du kontrollerar att de läkemedel du köper in är tillåtna. Samtliga receptfria läkemedel som får säljas utanför apoteken finns upptagna på läkemedelsverkets lista.

Det är inte tillåtet att ta över läkemedelsparti från tidigare butiksägare, eftersom du då inte kan vara säker på läkemedlens kvalitet och innehåll.

Rapportera in hur mycket du säljer

Du måste löpande rapportera in din försäljning av läkemedel till Detaljhandel E- hälsomyndigheten, som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Miljöförvaltningen kontrollerar

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar miljöförvaltningen att du följer reglerna. Kontrollerna sker oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Finns det brister, rapporterar miljöförvaltningen in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Miljöförvaltningen tar ut en årlig kontrollavgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Observera att denna avgift är utöver den årliga avgift som ni betalar till Läkemedelsverket.

Om verksamheten upphör eller det sker förändringar

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel genom exempelvis ägarbyte eller om verksamheten läggs ner, så är det viktigt att du snarast meddelar Läkemedelsverket detta.

Vid förändringar i verksamheten som exempelvis ändrade kontakt- eller faktureringsuppgifter måste även detta snarast meddelas till Läkemedelsverket.

Tänk på att avanmäla försäljningen så snart du vet att försäljningen ska upphöra. Har du inte senast den 31 december avanmält försäljningen behöver du betala årsavgiften för det kommande årets kontroll.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor kring att sälja receptfria läkemedel så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}