Till sidans huvudinnehåll

Regler och avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. De får bara säljas till personer över 18 år. Du ska ha ett program för egenkontroll, och du måste se till att personalen känner till försäljningsregler och rutiner.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer tobaksfria nikotinprodukter, måste enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Anvisning för egenkontrollprogram

Göteborgs Stad har tagit fram en anvisning för hur ett egenkontrollprogram kan utformas. Anvisningen är ett stöd när du gör ditt egenkontrollprogram. Du ska skicka med en kopia på ditt egenkontrollprogram när du gör din anmälan.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för tillsyn

Göteborgs Stad tar ut en tillsynsavgift från dig som säljer tobaksfria nikotinprodukter i Göteborg. Avgiften år 2024 är 3 100 kronor.

Vill du veta mer?

Mer information om tobaksfria nikotinprodukter kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring reglerna så kan du kontakta tillståndsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}