Till sidans huvudinnehåll

UF-företag som hanterar livsmedel


Många elever på gymnasiet startar ett så kallat UF-företag som en del av undervisningen. Om ert UF-företag hanterar livsmedel så gäller i princip samma regler för er som för andra företag i livsmedelsbranschen.

Om ni driver ett UF-företag eller ett ”vanligt” livsmedelsföretag spelar ingen roll när det handlar om livsmedelshygien.

  • Kunden är i fokus och kunden ska garanterat få säkra livsmedel.
  • Kunden får heller inte luras eller vilseledas.
  • Det ska finnas märkning på era produkter om innehåll och som informerar om eventuella allergener.

Avgifter för att driva livsmedelsföretag

Kommunen gör inga undantag för UF-företag när det gäller avgifter. Om ert företag behöver vara registrerat så måste ni också betala de avgifter som finns: registreringsavgiften för att starta samt avgift för den kontroll av er verksamhet som kommunen då kommer att göra. Den betalar ni när kontrollen är gjord.

Exempel på hur avgifterna kan bli:

Registreringsavgift: Cirka 1000 kronor

Kontrollavgift: Cirka 4500 kronor, om allt fungerar bra. Om vi hittar brister i er livsmedelshantering blir summan högre.

Ska UF-företaget registreras?

Grundprincipen är att alla företag som hanterar livsmedel ska registreras hos kommunen. Men det finns undantag, när det handlar om enstaka tillfällen.

Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas det som ett livsmedelsföretag. Då ska det registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll. 

Exempel på vad som menas med ”viss kontinuitet eller viss grad av organisation”  kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats :
Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag, livsmedelsföretagare (livsmedelsverket.se)

Läs mer

Göteborgs Stad

Läs mer om våra avgifter på sidan Avgifter för livsmedelskontroll

Läs mer om hur man hanterar livsmedel på ett säkert sätt: Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Registrera ert UF-företag: Registrera livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har mycket bra information om att starta UF-företag. 

Starta UF-företag med livsmedelshantering (livsmedelsverket.se)

Under rubriken "Mer information om regler för livsmedelsföretag", finns information om märkning och lokaler, hantering och hygien.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att starta UF-företag med livsmedelshantering så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}