Till sidans huvudinnehåll

Återanvändbara matlådor och muggar


Från 1 januari 2024 ska du som serverar mat och dryck i engångsmatlåda eller engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och drycken i en återanvändbar matlåda och mugg. Produkterna ska ingå i ett rotationssystem, och du ska informera dina kunder.

Kunden ska kunna välja

Konsumenter som köper snabbmat och dryck ska kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara matlådor och muggar, eller i engångsförpackning. Därför ska du som säljer snabbmat och dryck erbjuda matlådor och muggar, även lock, som går att använda många gånger. 

Det här gäller för alla verksamheter som serverar take away i muggar och matlådor av plast eller med ett tunt plastskikt på insidan, till exempel restauranger, caféer, kiosker, livsmedelsbutiker, foodtrucks och festivaler.

De nya reglerna gäller från 1 januari 2024. 

Förordningen finns på Riksdagens webbplats: Förordning (2021:996) om engångsprodukter

Rotationssystem

Du ska också se till att de återanvändbara matlådorna och muggarna ingår i någon typ av system för rotation, så att de kan diskas och användas igen.  

Välj bra material

Du ska välja återanvändbara matlådor och muggar som har så liten påverkan som möjligt på miljö och på människors hälsa. De ska kunna användas och diskas många gånger utan att gå sönder eller fungera sämre.

Informera dina kunder  

På försäljningsstället ska kunderna få information om:  

  • vilken miljöpåverkan som användningen av engångsmatlådor och engångsmuggar ger
  • vilka alternativ som finns till engångsmatlådor och engångsmuggar  
  • vilka fördelarna är med att använda färre engångsartiklar.  

Undantag från kraven  

Förpackningar i enbart papper

Om du bara använder muggar eller matlådor som är tillverkade av enbart papper eller kartong så gäller inte förordningens krav. Tänk dock på att många muggar och matlådor i papper ofta innehåller en del plast och därför omfattas av förordningen.

Mjuka omslag

Det som kallas flexibla omslag omfattas inte heller av kravet. Flexibla omslag är av mjukare material – som till exempel papper runt hamburgare eller plastfilm runt smörgås.

Färre än 150 per dag

Förordningens krav gäller inte heller om ni serverar dryck eller snabbmat i färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och engångsmuggar per dag. År 2026 kommer den gränsen att sänkas till 75 engångsmatlådor och engångsmuggar.

Säljer ni färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och -muggar per dag är det viktigt att ni har rutiner för att inte sälja fler än så.

Minska nedskräpning och miljöpåverkan 

Syftet med de nya reglerna är att minska nedskräpning och främja en cirkulär ekonomi. Engångsförpackningar är ett miljö- och klimatproblem. De innehåller ofta ett tunt lager av plast och hamnar dessutom ofta i naturen, är svåra att återvinna och förbränns därför vilket leder till klimatutsläpp. EU har beslutat om regler som kräver en minskad användning. I Sverige är målet att halvera användningen senast 2026. 

Mer information om de nya kraven

På Naturvårdsverkets webbplats finns svar på vanliga frågor. Här kan du läsa mer om till exempel kravet på rotationssystem, vad olika begrepp innebär och vilka förpackningar det gäller.

Vägledning från Naturvårdsverket: Erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor (naturvardsverket.se)

Information om engångsplast och vilka produkter som är förbjudna:  Engångsplast och andra engångsprodukter (naturvardsverket.se)

Stöd till din kommunikation med kunderna

Organisationen Håll Sverige rent har information om de nya reglerna på sin webbplats. De har även tagit fram material för kundinformation, som du som företagare kan använda gratis. Från engångs till flergångs

Håll Sverige Rents informationsblad till dig som företagare

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om vad som gäller kring take away-förpackningar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}