Till sidans huvudinnehåll

Kemikalier i detaljhandeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter och de varor som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen.

Om kemikalier i detaljhandeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter och de varor som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen.

Att svara på frågor om kemikalier i varor

Kemikalier finns i alla varor, och därför gäller dessa regler alla företag som hanterar varor. Du är skyldig att ha kontroll över vilka farliga ämnen som finns i de varor du säljer, så att du kan se till att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Du måste också kunna svara dina kunder när de frågar om en vara innehåller farliga ämnen.
${loading}