Till sidans huvudinnehåll

Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark


När du vill använda offentlig plats ska du söka polistillstånd, oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag eller en organisation. Både polisen och Göteborgs Stad måste godkänna din ansökan.

Vill du använda mark i Slottsskogen?

Speciella regler gäller om du vill använda marken i Slottsskogen. Markupplåtelser i Slottsskogen.

För resten av stadens mark följer du stegen nedan.

Så här går det till

 1. 1
 2. 2

  Förbered din ansökan

  Förbered din ansökan genom att kortfattat beskriva vad du vill göra. I din ansökan behöver du också bifoga en kartskiss över platsen. Markera den plats på karta du vill använda och hur stort utrymme du behöver.

  Tillstånd för uteservering

  Tillstånden för uteservering gäller för en säsong och är uppdelade på sommarsäsong (1 april – 31 oktober) och vintersäsong (1 november – 31 mars). Du kan söka tillstånd för sommar- och vintersäsong i samma ansökan, då löper uteserveringsåret från fasta datum (1 april - 31 mars). I din ansökan behöver du bifoga följande blankett:

  Bilaga uteservering

 3. 3

  Skicka din ansökan till polisen

  Hämta och fyll i ansökningsblanketten från polisens webbplats eller använd deras e-tjänst.

  Polisens webbplats

  Skicka ansökan till polisen via e-post eller brev. Du kan också lämna in ansökan vid ett besök hos polisen. Adresser för tillståndsansökan hos polisen.

  Det är viktigt att du betalar polisens ansökningsavgift. När polisen har tagit emot din ansökan skickar de ut en inbetalningsavi. De börjar inte handlägga ditt ärende förrän denna är betald.

 4. 4

  Polisen bedömer ansökan

  Polisen bedömer din ansökan utifrån utgångspunkterna: trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Om det finns hinder för någon av dessa punkter kan de avstyrka din ansökan och då får du inget tillstånd. Om det inte finns några hinder skickar de vidare ansökan på remiss till stadsmiljöförvaltningen.

 5. 5

  Stadsmiljöförvaltningen bedömer ansökan

  Stadsmiljöförvaltningen kontrollerar först om ansökan rör offentlig eller privat plats.

  Ansökan rör offentlig plats

  Om det är en offentlig plats handlägger stadsmiljöförvaltningen din ansökan. Vi bedömer bland annat hur det du söker tillstånd för fungerar med trafik, städning, miljö och tillgänglighet med mera.

  Beroende på vilken plats och vilken typ av projekt det är kan vi behöva kontakta andra delar av kommunen för att samla in synpunkter för att kunna fatta ett beslut. Det innebär att handläggningen kan ta längre tid.

  När vi har gjort vår bedömning, så tillstyrker eller avstyrker vi polisens remiss. Därefter skickar vi remissvaret till polisen.

  Ansökan rör privat plats

  Om det rör en plats på privat mark skickar stadsmiljöförvaltningen tillbaka ansökan till polisen. Polisen utfärdar tillstånd villkorat med att godkännande finns från markägaren.

 6. 6

  Polisen tar beslut

  Polisen tar beslut om att ge eller inte ge polistillstånd enligt ordningslagen. För att du ska kunna få tillstånd måste både polisen och stadsmiljöförvaltningen ställa sig positiva till din ansökan.

 7. 7

  Betala avgiften

  Upplåtelseavgift för att använda platsen

  Om din ansökan blir godkänd får du betala upplåtelseavgiften för platsen. Du får hem en betalningsavi som du använder för att betala.

  Kostnaderna för att använda stadens mark är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2020 om normer och avgifter för att använda offentlig plats.

  Avgifter för att använda stadens mark

  Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

 8. 8

  Följ reglerna och undvik åtal och böter

  Om du inte följer reglerna kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 olaga upplag vilket gör att du riskerar att få böter. Du kan bli åtalad för grövre brott beroende på omständigheterna och kan också få betala bortforsling av olagligt uppställt gods eller materiel, vilket kan medföra stora kostnader.

  Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om hur du söker polistillstånd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}