Till sidans huvudinnehåll

Hörselskadligt buller vid evenemang


Ljudnivån kan vara hög på konserter och uteställen, ibland så hög att risk för hörselskador kan uppstå. Det är du som är arrangör som har ansvaret för att ljudnivån är acceptabel.

Ansvar för ljudnivåer

Det finns ljudnivåer som du inte får överskrida. Om det händer finns risk att publiken får bestående hörselskador, som till exempel tinnitus.

Det är du som arrangerar eller upplåter platsen som ansvarar för att ingen i publiken utsätts för ljudnivåer som kan orsaka hörselskador. Observera att kraven även gäller för pyroteknik, det vill säga fyrverkerier och liknande. Särskilt stränga regler gäller för lokaler och platser där barn under 13 år får vistas.

Om evenemanget genomförs i en lokal, på en arena eller annan inhägnad plats som brukar användas för evenemang, är det normalt du som äger lokalen eller marken som är ansvarig. Gäller det en restaurang, nattklubb och diskotek är det du som driver verksamheten som är ansvarig.

Hur högt får det låta?

  • Lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde: Maximalt ljud 115 dBA. Ekvivalent ljud 100 dBA. Med ekvivalent ljudnivå menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.
  • Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde: Maximalt ljud 110 dBA. Ekvivalent ljud 97 dBA.
  • Vid evenemang som främst riktar sig till barn, till exempel knattediskotek eller liknande, bör du alltid eftersträva ekvivalenta ljudnivåer under 90 dBA.

Arrangörer ska arbeta med egenkontroll

I ansvaret ingår att arbeta med egenkontroll för att förhindra att publik och besökare får hörselskador eller utsätts för höga ljudnivåer. För dig som är arrangör finns information om höga ljudnivåer från musik på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad gör miljöförvaltningen?

Miljöförvaltningen gör stickprovskontroller på såväl evenemang som nattklubbar och andra uteställen för att kolla att ljudet inte riskerar att skada människors hörsel.

Så skyddar du din hörsel

Använd hörselskydd på konserter och vid tillfällen när du vet att det finns risk för höga ljudnivåer. I välsorterade musikaffärer kan du köpa hörselskydd som sänker ljudet utan att försämra ljudkvaliteten.

Tänk på att örat bara tål en viss mängd ljud över tiden. Risken för hörselskador är lika stor om man utsätts för 85 dB(A) under åtta timmar som 100 dB(A) under 15 minuter.

Var extra försiktig om du har nedsatt hörsel

Har du redan drabbats av nedsatt hörsel så tro inte att det är för sent och att skadan redan är skedd. Undvik höga ljudnivåer i framtiden  om du fortsätter du att utsätta dig för starka ljud försämras hörseln undan för undan.

Säg till arrangörer och verksamhetsansvariga att sänka ljudnivån om du upplever att den är besvärande hög.

Folkhälsomyndigheten har krav på vilka ljudnivåer som publiken får utsättas för. På deras webbplats finns även information om risker för hörselskador, hur ljudnivån kan kontrolleras med mera.
Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring hörselskadligt buller på konserter och evenemang så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}