Till sidans huvudinnehåll

Hantera mat på evenemang


Ska du sälja mat på Kulturkalaset eller något annat evenemang i Göteborg? Då måste din verksamhet vara registrerad hos miljöförvaltningen. På den här sidan finns information om hur du gör.

Du måste anmäla verksamheten – om du inte redan är registrerad

Din verksamhet måste vara registrerad hos miljöförvaltningen om du ska sälja eller hantera mat. Om du redan är registrerad hos oss behöver du dock inte betala något extra för att utöka med evenemangsverksamhet. Om du planerar att delta vid flera evenemang under året och ha samma sortiment och hantering kan du få en registrering som gäller tills vidare. Skriv det i så fall i din anmälan.

Registrera gör du enklast direkt på webben på sidan Registrera livsmedelsverksamhet. Om du inte har möjlighet att registrera direkt på webben så finns där också en blankett som du kan skicka till miljöförvaltningen.

Vi kontrollerar maten

När miljöförvaltningen gör kontroll i din verksamhet utgår vi från att allt fungerar bra. Vid kontrollen tittar vi på om du kan hantera livsmedlen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att se om du har nödvändig utrustning och inredning på försäljningsplatsen. Vi försäkrar oss om att alla som arbetar på platsen känner till vilka rutiner som gäller och har de kunskaper de behöver för att hantera maten på ett sätt som gör att dina kunder får säker mat. Ta med ditt registreringsbevis vid evenemanget för att kunna visa upp det vid en kontroll.

Om det finns brister och vi behöver komma tillbaka för att följa upp, får du betala för den extra tiden. Det kallas "uppföljande kontroll". Läs mer om vad det kostar med uppföljande kontroll på sidan Avgifter för livsmedelskontroll.

Så här förbereder, serverar och efterbehandlar du maten

Eftersom försäljningsplatsen oftast inte är utrustad på samma sätt som ett vanligt kök bör du se till att all mat levereras förberedd till försäljningsplatsen. På försäljningsplatsen bör du endast slutbereda maten, till exempel grilla eller lägga upp maten. Maten kan du förbereda i en baslokal eller köpa förberedd från leverantör.

Baslokalen är den lokal där du förbereder serveringen, förvarar livsmedlen och där du tar hand om efterarbetet. Lokalen måste klara av den extra belastning det innebär att fungera som en baslokal.

Du måste ha bra rutiner för din verksamhet

Om du serverar mat vid ett evenemang är du skyldig att ha rutiner som gör att det sker säkert. Rutinerna ska fungera och alla som arbetar med maten ska känna till och följa dem. Du ska kunna redovisa rutinerna muntligt vid miljöförvaltningens kontroller. Det ska även finnas rutiner för hanteringen i baslokalen. Du hittar mer information på sidan Säker livsmedelshantering - för konsumenternas skull.

Behöver jag kontakta andra myndigheter?

Du kan behöva kontakta andra myndigheter angående krav och tillstånd vid evenemang, exempelvis räddningstjänsten för råd kring gasolhantering eller polisen för att få tillstånd för markupplåtelse. Mer information finns på sidan Använda stadens mark.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om mathantering så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}