Till sidans huvudinnehåll

Arrangera lotteri


Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för föreningar som anordnar lotterier.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Göteborgs Stad, i det här fallet idrotts- och föreningsförvaltningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Göteborgs Stad. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 908 090 kronor för 2024)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Lotterier får bara säljas och genomföras inom den kommun där föreningen är verksam (ej heller online). Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

*2024 års prisbasbelopp är 57 300 kronor.

När behöver lotteriet inte registreras?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2024, fjorton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2024, 9550 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2024, fjorton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2024, 955 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Vad kostar registreringen?

Registreringen kostar 500 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Föreningen betalar också ett arvode till idrotts- och föreningsförvaltningen för lotterikontrollantens insats.

Bankgironummer för inbetalning av registreringsavgift och kontrollantarvode

Från och med 1 mars 2019 gäller detta bankgironummer för inbetalning av kontrollantarvoden: 5249-6791 (Nordea).

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser idrotts- och föreningsförvaltningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och idrotts- och föreningsförvaltningen.

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen, betalar in kontrollantarvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till förvaltningen.

Använd Spelinspektionens redovisningsblankett för registreringslotteri som finns på Spelinspektionens webb.

Redovisningsblankett för registreringslotteri — Spelinspektionen

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till angiven adress. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en person som är ansvarig för lotteriet, en kontaktperson. Vilka handlingar som ska bifogas framgår på ansökningsblanketten.

Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Blankett för ansökan om registreringslotteri

Mall för ekonomisk plan för registreringslotteri (skriv ut och fyll i för hand)

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}