Till sidans huvudinnehåll

Kemikalieredovisning

Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter. På den här sidan finns vägledning och blanketter för att göra en kemikalieförteckning, anpassad både för företag och verksamheter som använder mycket kemikalier och för sådana som har en liten kemikaliehantering.

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. En kemikalieförteckning ger överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Hanterar ni mycket kemikalier?

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att förteckna de kemiska produkter man hanterar. Det står i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll .

Varför är det viktigt att ha koll?

För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter och andra verksamheter som använder mycket kemikalier är det viktigt att känna till vilka ämnen man hanterar. Det beror på att lagstiftningen om kemikalier utgår ifrån ämnen. Genom att känna till vilka ämnen du hanterar kan du arbeta med substitution, det vill säga byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen.

Vem använder mycket kemikalier?

Företag som använder mycket kemikalier är exempelvis tillverkare av kemiska produkter eller de som använder kemikalier i en tillverkningsprocess. Även yrkesmässiga användare av kemikalier som lackerare och biltvättar räknas till de verksamheter som använder mycket kemikalier.

Detta ska kemikalieförteckningen innehålla

Enligt förordningen ska kemikalieförteckningen innehålla uppgifter om:

  • produktens namn
  • vad produkten används till och i vilka mängder
  • produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet.

Så här får du mer kunskap om de ämnen som ingår i produkterna

För att du ska kunna bedöma riskerna med en produkt behöver du även granska de ämnen som ingår i produkten. Ämnen som är farliga och bör bytas ut hittar du i:

Till din hjälp finns en mall för kemikalieförteckning och en handledning som visar hur du fyller i förteckningen. Handledningen visar vilka uppgifter du behöver ta reda på för att kunna bedöma riskerna med hanteringen av de kemikalier du använder.

Mall för kemikalieförteckning

Handledning för kemikalieförteckning

Kontrollera särskilt petroleumprodukter

Petroleumprodukter kan ibland innehålla utfasningsämnen, det vill säga ämnen som Kemikalieinspektionen bedömer har så farliga egenskaper att de inte bör användas. Det är viktigt att du kontrollerar om de petroleumprodukter du hanterar i din verksamhet innehåller utfasningsämnen. Du kan läsa mer om hur du gör detta i faktabladet här:

Kontrollera dina petroleumprodukter

Hanterar ni lite kemikalier?

Även företag och verksamheter med liten kemikaliehantering ska enligt miljöbalken ha kunskap och undvika farliga kemikalier. Men då kan det räcka med en förenklad kemikalieförteckning.

Det gäller till exempel förskolor, tatuerare och krossar, eller lagerlokaler, där hanteringen inte innebär att de som arbetar där kommer i direkt kontakt med kemikalier.

I den förenklade kemikalieförteckningen ska du fylla i kemikaliernas klassning samt om ämnen som ingår omfattas av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Till din hjälp finns en blankett för förenklad kemikalieförteckning samt en handledning som hjälper dig att fylla i kemikalieförteckningen.

Mall – Förenklad kemikalieförteckning

Handledning - Så här fyller du i den förenklade kemikalieförteckningen

Relaterad information

Kemikalier i varor

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring kemikalieredovisning så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}