Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Kemikalier

Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt. Därför gäller särskilda regler för dig som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter.

Kemikalieredovisning

Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter. På den här sidan finns vägledning och blanketter för att göra en kemikalieförteckning, anpassad både för företag och verksamheter som använder mycket kemikalier och för sådana som har en liten kemikaliehantering.

Bekämpningsmedel

Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd eller dispens hos miljöförvaltningen.

Importera eller tillverka kemikalier

Det finns regler för dig som ska tillverka eller föra in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige. Reglerna finns för att förhindra att människor och miljö kommer till skada vid hantering av produkterna.
${loading}