Till sidans huvudinnehåll

Regler för vattenskyddsområden

Reglerna för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Flera vattenskyddsområden

Det största vattenskyddsområdet gäller Göta älv. Dessutom finns skyddsområden för Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa. För varje område finns särskilda skyddsföreskrifter med regler för både företagare och boende.

För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det föreskrifter för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet. Reglerna gäller bland annat hantering av kemikalier och avfall, markarbeten, jordbruk och avlopp. I föreskrifterna framgår det om du måste anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet.

Tänk på att det som hamnar på marken eller rinner ut i dagvattenbrunnar kan förorena skyddsområdet. Spill av olja, kemikalier och liknande får inte förekomma. Därför är det också förbjudet att tvätta bilen på gatan inom vattenskyddsområden.

Som du ser på sidan Karta för vattenskyddsområden i Göteborg överlappar vissa skyddsområden varandra. Där skyddsområden överlappar varandra måste man följa reglerna för båda områdena.

Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborg kontaktar du miljöförvaltningen  i Göteborg, telefon 365 00 00.

Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde utanför Göteborg kontaktar du miljökontoret i berörd kommun:

Vänersborgs kommun 
Telefon 0521-72 10 00

Trollhättans kommun 
Telefon 0520-49 50 00

Lilla Edets kommun
Telefon 0520-65 95 20

Kungälvs kommun
Telefon 0303-23 80 00

Ale kommun 
Telefon 0303-70 30 00

Härryda kommun 
Telefon 031-724 61 00

Mölndals Stad 
Telefon 031-315 10 00

Partille kommun 
Telefon 031-792 10 00

Göta älv - regler för skydd av råvattnet

Sveriges största vattendrag Göta älv förser 700 000 människor med dricksvatten. Kemikalieutsläpp och olyckor kan få allvarliga följder. För att skydda råvattnet finns det regler för hur och vilka verksamheter som får bedrivas.

Säkrare vatten Skyddsföreskrifter för Göta älv

I miljöförvaltningens faktablad kan du läsa mer om vad som gäller:

Lastning och lossning

Dagvattenbrunnar

Kemikalielagring

Riskinventering

Göta älv - Anmälan och ansökan om tillstånd

Inom Göta älvs vattenskyddsområde krävs att du gör antingen en anmälan eller ansöker om tillstånd för hantering av petroleumprodukter, spridning av bekämpningsmedel, större markarbeten, jordbruk, avlopp med mera. 

På sidan Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde kan du läsa mer om när du behöver göra anmälan respektive söka tillstånd.

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Älvens vatten behöver skyddas. Sedan 2022 gäller skyddsföreskrifterna för det nya vattenskyddsområdet för Göta älv– och Vänersborgsviken.  Vattenskyddsområdet sträcker sig över sex kommuner utmed älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso)

Delsjön - Kallebäcks källa - Rådasjön

Skyddsföreskrifter Delsjön 
Föreskrifterna gäller Delsjöarna, östra delen av Kallebäck källas och norra delen av Rådasjöns vattenskyddsområde. Observera att telefonnumret till Göteborg vatten i pdf:n är inaktuellt. Du ska larma räddningstjänsten, telefon 112, vid olycka eller tillbud.

Vattendom Kallebäcks källa 
Vattendomen gäller Kallebäcks källa och västra delen av Delsjöarnas vattenskyddsområde.

Skyddsföreskrifter Rådasjön
Föreskrifterna gäller för Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde i Mölndals kommun.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om reglerna så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}