Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvattnet går till Ryaverket

Gryaab tar hand om avloppsvattnet i Göteborg. Det är livsviktigt att inte fel saker hälls ut i avloppet!

Om du äger en fastighet där det ska drivas någon form av verksamhet, det kan handla om allt från restauranger till bilindustrier, så ska du ta kontakt med Gryaabs avloppskvalitetsgrupp. Detta för att Gryaab ska ha kontroll över vad som släpps ut med avloppsvattnet från verksamheter. Gryaab ger också tips och råd om vad som får och inte får släppas ut med avloppsvattnet.

Läs mer om vad som gäller på Gryaabs webbplats .

Kontakta Gryaab om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-64 74 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Norra Fågelrovägen 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.892830323977066,57.69735001081551] }, "properties":{ "title":"Gryaab AB", "content":"Norra Fågelrovägen 3" } }]

Postadress

Box 8984
402 74 Göteborg

${loading}