Till sidans huvudinnehåll

Hantera fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri i din fastighet, måste du avskilja fettet ur avloppsvattnet. Det bästa du kan göra är att installera en fettavskiljare. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Installera fettavskiljare

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningarna.

Tömning av fettavskiljare

Restauranger, kaféer och storkök ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljare hos Kretslopp och vatten. Här hittar du information om hur ofta en fettavskiljare ska tömmas och hur du gör för att beställa uppehåll eller färre tömningar.
${loading}