Till sidans huvudinnehåll

Specialbostäder och andra boendeformer


Kommunen har ansvar för att samla in förpackningsavfall i specialbostäder som äldreboenden, gruppbostäder och studentbostäder i korridor. Här hittar du en lista över vilka boenden som räknas som specialbostäder och vilka som räknas som en annan boendeform.

Specialbostäder

Utöver vanliga bostäder finns det specialbostäder där de boende är folkbokförda i en egen lägenhet som är ett eget hushåll. Dessa kan vara:

  • Lägenheter i ett äldreboende, såsom trygghetsboende, seniorboende eller särskilt boende.
  • Gruppbostäder med boende som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Studentbostäder i korridor.

I dessa bostäder har kommunen ansvar för att samla in förpackningsavfall och det görs enligt Göteborgs Stads taxa för avfallsinsamling. På sidan Beställ hämtning av förpackningar och tidningar finns mer information om hur man beställer insamling av förpackningar.

Andra boendeformer

Följande boendeformer räknas inte som hushåll:

  • Hem för vård och boende, HVB-hem
  • Kriminalvårdsanstalter
  • Militäranläggningar
  • Sjukhus
Dessa boendeformer ingår i verksamheter som inte omfattas av det kommunala insamlingsansvaret. Dessa verksamheter får teckna avtal om avfallsinsamling med valfritt företag.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}