Till sidans huvudinnehåll

Producentansvaret


Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.

Vad innebär producentansvar?

Producenten av en vara ansvarar, enligt förordningen om producentansvar för förpackningar, för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att motivera producenter till att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen. 

Som invånare har du också del av ansvaret, som du sköter genom att sortera ditt avfall och lämna allt som går till återvinning.

Vilka produkter gäller producentansvaret för?

Producentansvaret omfattar sju olika produktgrupper:

  • förpackningar
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}