Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering


Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus. 1 januari 2024 blev det obligatoriskt att se till att hushåll och verksamheter kan sortera ut sitt matavfall.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du tecknar abonnemang för hyresgästers kommunala avfall (vanliga sopor, matavfall och grovsopor) hos Kretslopp och vattens kundservice. Hyresgäster kan vara boende i flerbostadshus eller en inhyrd verksamhet. Ingen annan än kommunens entreprenör får hämta kommunalt avfall. 

Du har ansvar för sortering och insamling

Du ska se till att:

  • Det finns ett lämpligt avfallsutrymme som är tillräckligt stort för att få plats för insamlingskärl för insamling av matavfall och restavfall.
  • Samla in kommunalt avfall där matavfall och restavfall är uppdelat. 
  • Hålla utrymmen och kärl rena.
  • Hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.
  • Farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Ge gärna hyresgästerna möjlighet att lämna annat utsorterat avfall, som tidningar, batterier och ljuskällor i avfallsutrymmet eller i anslutning till fastigheten. Detta är dock inget krav men är en uppskattad och miljömässigt bra service.

Tips om hur du förebygger avfall hittar du på sidan Förebygg avfall i flerbostadshus.

Läs mer om hur du kan se till att boende enkelt kan ta hand om sitt matavfall.

Avfallshanteringen är en viktig del av boendemiljön

Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött och städat blir de boende mer benägna att göra rätt och avfallshanteringen blir smidigare. Den ökande sorteringen i allt fler avfallsslag ställer nya krav på utrymmen och teknik i fastigheterna, som gradvis bör anpassas till denna förändring. Här kan du läsa om hur du bygger och utformar bra avfallsrum:

Gör rum för miljön

Du har ansvar att informera hyresgästerna

  • Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall.
  • Hänvisa till andra namngivna lämningsställen, till exempel återvinningsstationer och återvinningscentraler, om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.
  • Du ska anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk hyresgästerna talar.
  • Du ska ha en rutin för nyinflyttade.

Här kan du hitta informationsmaterial och anslag som du kan trycka ut själv eller beställa av oss.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}