Till sidans huvudinnehåll

Dispens från att skilja förpackning från avfall


Om din verksamhet har behov av att undantas från kraven om att skilja förpackningar från avfall kan du söka dispens, det vill säga undantag från regeln. Du lämnar din ansökan till miljöförvaltningen som kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Här ansöker du om dispens från kravet på att skilja förpackning från avfall.

Krav på att skilja förpackning från avfall

Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet enligt 3 kap. 4 a § Avfallsförordning (2020:614). Förpackningen kan skiljas från sitt innehåll på den plats där avfallet uppstått eller genom att det lämnas till en behandlingsanläggning som kan utföra separeringen.

Krav på att skilja en förpackning från dess innehåll gäller inte förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Du hittar mer information om regler och ansvar på Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)

Ansök om dispens

Det finns möjlighet att söka dispens från kravet i 3 kap. 4 a § Avfallsförordning (2020:614). Miljöförvaltningen kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Miljöförvaltningen gör en bedömning av dispensskälen du beskriver och hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet.

Gör så här:

Blankett: Ansökan om dispens från krav på att skilja förpackning från avfall

Fyll i blanketten och skicka in den via e-post till miljöförvaltningen.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om dispens för att skilja förpackningar från avfall så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}