Till sidans huvudinnehåll

Farligt avfall


Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Du ska alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.


Vad är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja och kemikalier som starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, färgrester och lösningsmedel. Även el-avfall som innehåller farliga komponenter som exempelvis PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, radioaktiva isotoper eller freoner är farligt avfall. Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen.

Se över om du verkligen behöver de farliga kemikalierna du använder. Välj miljömärkta produkter från början så minskar problemen. 

Kemikalier

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Får jag köra farligt avfall själv?

Små mängder farligt avfall kan du köra själv efter en skriftlig anmälan till länsstyrelsen. Du kan läsa mer om farligt avfall på länsstyrelsens webbplats. Avfallet lämnar du sorterat till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall från företag. Sådana kan du hitta på Gula sidorna eller på hitta.se.

Kontrollera alltid att den transportör och mottagare du väljer har tillstånd att köra och ta hand om ditt avfall. Kontakta också mottagaren innan första transporten för uppgift om priser, mottagningstider med mera. Då kan du också få besked om hur du bör sortera, förpacka och dokumentera det farliga avfallet. 

Här kan du läsa mer om att transportera avfall.

Företag som hanterar farligt avfall ska registrera sig

Alla företag...

  • där det uppstår (produceras) farligt avfall
  • som transporterar farligt avfall
  • som samlar in farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall

ska registrera sina uppgifter i Naturvårdsverkets nationella avfallsregister.

Anlita företag som hanterar farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Det finns avfallsföretag som är specialiserade på att hämta och hantera farligt avfall från verksamheter. De kan också erbjuda särskilda sorteringssystem anpassade för kontor, verkstad eller annan verksamhet.

Vitvaror

Skrotfrag AB
Stokkebyes Kvarnväg 15, 424 38 Agnesberg
031-332 39 90
info@skrotfrag.se

Du kan lämna på helgfria vardagar kl 7-16.

Vitvaror och kyl- och frysmöbler

Remondis Sweden AB
Importgatan 47, 422 46 Hisings Backa
031-58 69 00
goteborg@remondis.se

Vitvaror, liksom kyl- och frysmöbler, kan lämnas på Remondis anläggning vid Importgatan 47, helgfria vardagar 7—16. Du får bara ta med dig tio enheter per besök — ska du lämna fler än tio måste du föranmäla det. Ett nytt avlämnarintyg krävs per tillfälle och avfallsslag. Avlämnarintyg hittar du hos El-kretsen

Impregnerat trä

RGS Nordic
Östra Sörredsvägen 40, 418 78 Göteborg
031-22 57 80

Större och mindre mängder impregnerat trä – dock inte slipers – kan lämnas på RGS Nordics anläggning vid Östra Sörredsvägen 40, måndag–fredag 06.30–15.30.

Slipers, max 5 meter

Renova Miljö AB
von Utfallsgatan 27, 415 05 Göteborg
031-61 85 30

kundservice@renova.se  svarar helgfria vardagar kl 7-15.

Dessa företag hanterar övrigt farligt avfall

Kontakta dem när du har farligt avfall du vill bli av med.

Fortum Waste Solutions AB
019-30 51 00
kundservice.rws@fortum.com

Ragn-Sells Recycling AB
010-723 07 00
kundservice7@ragnsells.com

Renova Miljö AB
031-61 85 30
kundservice@renova.se

Stena Recycling AB
031-58 44 50
salj.goteborg@stenarecycling.se

Remondis Sweden AB
031-58 69 00
goteborg@remondis.se

Du kan hitta fler företag på Gula sidorna eller på hitta.se.

Miljöstationer och Farligt avfall-bilen är bara till för hushåll

Ditt företag får inte lämna farligt avfall på kommunens miljöstationer, återvinningscentraler eller till farligt avfall-bilen. Dessa insamlingsplatser är enbart till för hushållen.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}