Till sidans huvudinnehåll

Farligt avfall för företag


Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Du ska alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja och kemikalier som starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, färgrester och lösningsmedel. Även elavfall som innehåller farliga komponenter som exempelvis PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, radioaktiva isotoper eller freoner är farligt avfall. Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen.

Se över om du verkligen behöver de farliga kemikalierna du använder. Välj miljömärkta produkter från början så minskar problemen. 

Kemikalier

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Får jag köra farligt avfall själv?

Små mängder farligt avfall kan du köra själv efter en skriftlig anmälan till länsstyrelsen. Du kan läsa mer om farligt avfall på länsstyrelsens webbplats. Avfallet lämnar du sorterat till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall från företag. Sådana kan du hitta på eniro.se eller hitta.se.

Kontrollera att transportör och mottagaren har tillstånd

Du ska alltid kontrollera att den du väljer att köra och ta hand om ditt avfall har tillstånd. Kontakta också mottagaren innan första transporten för att få veta priser, mottagningstider med mera. Då kan du också få besked om hur du bör sortera, förpacka och dokumentera det farliga avfallet. 

På länken kan du läsa mer om transport av avfall: Här kan du läsa mer om att transportera avfall.

Företag som hanterar farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverket

Alla företag...

 • där det uppstår (produceras) farligt avfall
 • som transporterar farligt avfall
 • som samlar in farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall
 • som mäklar eller handlar med farligt avfall

...ska registrera uppgifter om avfallet i Naturvårdsverkets avfallsregister


Mindre verksamheter får lämna farligt avfall på återvinningscentralerna (ÅVC:erna)

Mindre företag får lämna max 10 kg farligt avfall per besök. Avfallet ska likna avfall från hushåll. Följande avfallsslag från företag tas dock inte emot:

 • avfall från tillverkning
 • avfall från jord- och skogsbruk
 • avfall från fiske
 • avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening
 • bygg- och rivningsavfall
 • uttjänta bilar

Max två vitvaror och två kyl- eller frysmöbler får lämnas per besök. Övrigt elavfall kan lämnas i obegränsad mängd.

Asbesthaltigt byggmaterial och tryckimpregnerat trä från företag är inte kommunalt avfall och tas inte emot på ÅVC:erna.

Ett mindre företag är en verksamhet om sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro   cirka 22 miljoner kr  per år. Övriga företag hänvisas till valfritt återvinningsföretag.

Inför ditt besök

För att du ska få lämna farligt avfall på ÅVC måste du skapa ett transportdokument hos Avfallsloggen. Transportdokumentet har en QR-kod som du visar upp för ÅVC-personalen. I Avfallsloggen kan du även få ett mottagningskvitto via e-post.

Fyll i det formulär som är kopplat till ÅVC:n du ska lämna ditt farliga avfall på:

Observera att formuläret enbart genererar ett transportdokument med QR-kod. Det rapporterar inte uppgifter om ditt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Lathund avfallskoder

Avfallsslag

Kod

Avfallsslag

Kod

Avfallsslag

Kod

Baser och alkaliskt avfall

200115*

Isocyanater

080501*

Oljefilter

160107*

Batterier

200133*

Kvicksilver

200121*

Organiska peroxider

160903*

Bekämpningsmedel

200119*

Kyl- och frys

200123*

Rengöringsmedel

200129*

Elektronik

Vitvaror

Kablar

200135*

Ljuskällor

200121*

Smittförande avfall

180103*

Färg (lösningsmedels-baserad)

200127*

Lösningsmedel

200113*

Syror och surt avfall

200114*

Gaser i tryckbehållare exkl. bekämpningsmedel och industrigaser

150504*

Oljeavfall exkl. oljefilter

200126*

Tonerkassetter

080317*

Glykol

160114*

 

 

 

 


Företag som inte räknas som mindre företag får inte lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler

De företag som enligt ovan inte räknas som mindre företag ska anlita ett företag som hanterar farligt avfall. Det finns återvinningsföretag som är specialiserade på att hämta och hantera farligt avfall från verksamheter. De kan också erbjuda särskilda sorteringssystem anpassade för kontor, verkstad eller annan verksamhet.

Kontakta först!

De här företagen har olika möjligheter att hantera ditt farliga avfall och elavfall. Ring eller mejla för mer information.


Asbest, impregnerat trä och slipers

Renova Miljö AB

von Utfallsgatan 27

415 05 Göteborg

031-61 85 30

kundservice@renova.se


Impregnerat trä (ej slipers)

Sortera Materials Nordic AB

Östra Sörredsvägen 40

418 78 Göteborg

031-22 57 80

måndag till torsdag

kl 06.30-16.30,

fredag 06.30-15.30

Både större och mindre mängder

impregnerat trä kan man lämna men inte slipers!

 

Industrigas

Air Liquide (Air Liquide-behållare)

Aröds industriväg 16

417 05 Göteborg

031 – 52 44 66

MGS Mölndal (AGA/Linde-behållare)

Argongatan 28

431 53 Mölndal

031 – 27 04 75

Ragn-Sells (hämtar mot avgift)

077 – 188 88 88

Vitvaror (ej kylmöbler)

Skrotfrag AB

Stokkebyes Kvarnväg 15

424 38 Agnesberg 031-332 39 90

info@skrotfrag.se

helgfria vardagar kl 7–16

 

Vitvaror och kylmöbler

Remondis Sweden AB

Importgatan 47

422 46 Hisings Backa

031-58 69 00

goteborg@remondis.se

helgfria vardagar kl 7–15

Max tio enheter per besök. Är det fler får du höra av dig innan. Ett nytt avlämnarin­tyg krävs per tillfälle och avfallsslag. Avlämnarintyg hittar du hos El-kretsen.

 

Övrigt farligt- och elavfall

Fortum Waste Solutions AB

019-30 51 00

kundservice.rws@fortum.com

 

Ragn-Sells Recycling AB

010-723 07 00

kundservice7@ragnsells.com

 

Renova Miljö AB

031-61 85 30

kundservice@renova.se


Stena Recycling AB

031-58 44 50

salj.goteborg@stenarecycling.se

 

Remondis Sweden AB

031-58 69 00

goteborg@remondis.se

 

Du kan hitta fler företag Eniro eller på hitta.se.

Farligt avfallbilen är bara till för hushåll

Ditt företag får inte lämna till farligt avfallbilen. Den är enbart till för hushållen.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}