Till sidans huvudinnehåll

Olika typer av avfallsabonnemang

1 januari infördes obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige och andra EU-länder. Det innebär att fastighetsägare är skyldiga att ordna med insamling av det matavfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter i fastigheten. Matavfallet blir biogas, som används som drivmedel, och biogödsel, som blir till näring i jordbruket.

Billigare att sortera ut matavfallet

Trots krav på att samla in matavfall har ännu inte alla fastighetsägare den möjligheten. Det gör att Göteborgs Stad har fått en tidsbegränsad dispens från den obligatoriska matavfallsinsamlingen. Därför är det ännu möjligt att ha ett abonnemang där matavfallet läggs i restavfallet för att sedan gå till förbränning. Denna tjänst, som snart kommer att försvinna, kallas för Blandat avfall. Den är dyrare än att ha ett abonnemang där matavfallet sorteras ut. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice när du vill ha eller ändra abonnemang för hämtning av fastighetens avfall.

Matavfallspåsar och påshållare behövs för att samla in matavfallet

Det utsorterade matavfallet läggs i särskilda bruna papperspåsar som ska stå i en påshållare. Påshållaren ser till att påsen står luftigt och håller sig torr även om matavfallet som man lägger i påsen är blött. De fulla matavfallspåsarna läggs i särskilda bruna kärl som du får av Kretslopp och vattens entreprenör. Bruna påsar och påshållare får du kostnadsfritt av Kretslopp och vatten. Påsarna finns i storlekarna 7, 22, och 45 liter. Påshållarna passar för den minsta storleken på påsar.

Matavfallet hämtas av den entreprenör som Kretslopp och vatten har gett uppdraget till och rötas till biogas och biogödsel. Om påsen med matavfall skulle vara blöt när du tar den till insamlingskärlet lägger du den i en ytterligare matavfallspåse. Det får inte finnas några plastpåsar i matavfallsinsamlingen eftersom matavfallet kommer att rötas till biogas och biogödsel. I den processen får det inte finnas med någon plast. Det handlar också om att biogödslet ska spridas på åkermark och därför får det inte vara plast i biogödslet.

Läs mer om vad som händer med ditt matavfall.

Restavfallet, de sopor som är kvar när förpackningar och matavfall är utsorterade, går till förbränning och blir till el och fjärrvärme. Om ditt företag eller verksamhet är bra på att sortera ut allt som går att återvinna eller återanvända blir mängden restavfall mindre och det blir billigare för dig.

Här kan du själv trycka ut dokument om vad vi kan erbjuda din verksamhet:

Informationsblad matavfallsinsamling hos verksamheter

Utrustning för matavfallsinsamling i verksamheter

Uppehåll i sophämtningen

För att göra uppehåll i sophämtningen ska din verksamhet vara stängd i minst åtta veckor. Ring Kretslopp och vattens kundservice, 031-368 27 00, eller mejla kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se. Du måste ansöka om uppehåll minst tre arbetsdagar innan du vill att uppehållet ska börja gälla och efter en tömning, så att kärlet är tomt när uppehållet startar.

Så här betalar du för avfallshämtning

Du betalar din avfallshämtning tillsammans med vatten- och avloppsavgift. Allt kommer på samma faktura. Kretslopp och vatten skickar fakturan, räkningen, till dig i efterskott varje månad.

Här finns information om aktuell avfallstaxa

Kontakta vår kundservice för alla abonnemangsfrågor

Kretslopp och vattens kundservice och kundsamordnare kan tillsammans med dig sätta samman ett abonnemang som passar dig och din verksamhet. Behöver du göra ändringar, beställa eller klaga på att ditt avfall inte har hämtats, ska du också kontakta Kretslopp och vattens kundservice.


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}