Till sidans huvudinnehåll

Ansök om skylt för vägvisning


Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning till ditt företag eller anläggning måste du först få ett tillstånd från stadsmiljöförvaltningen.

Vägvisning hjälper trafikanter att hitta rätt

Skyltarna är ett komplement till kartor och annat informationsmaterial. För att kunna sätta upp en vägskylt måste du först göra en ansökan om vägvisning.

Vägvisningsskyltar används i första hand till geografiska platser och i andra hand till serviceanläggningar, företag med mera. I tätorter och korsningar prioriteras vägvisning till geografiska mål.

Vill du sätta upp en skylt?

Om du vill sätta upp en skylt vid en kommunal väg måste du först få tillstånd från stadsmiljöförvaltningen. Att ansöka om vägvisning är kostnadsfritt. Om du får din ansökan beviljad får du vanligtvis själv bekosta inköp och uppsättning av skylten.

Ladda ner, fyll i och skriv under ansökningsblanketten. Sedan skickar du den till stadsmiljöförvaltningen.

Blankett för ansökan om skylt för vägvisning.

Stadsmiljöförvaltningen beviljar inte tillstånd för skyltar som är en del i ett företags marknadsföring.

Skyltarna kan vara bygglovspliktiga, läs mer om skyltning.

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=4430, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}