Till sidans huvudinnehåll

Trafik och transporter

Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till inom Göteborg. I Göteborg är det främst stadsmiljöförvaltningen som hanterar frågor om transport- och trafikregler.

Dispens från trafikregler

Om du behöver transportera tung, bred eller lång last på vägarna behöver du oftast få dispens från trafikreglerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om dispens.

Långa fordon

Inom Vallgraven och Västra Nordstaden får du inte köra med lång lastbil. Detta är en överenskommelse mellan bland andra stadsmiljöförvaltningen och Åkeriföreningen.

Begränsad höjd

Är din last högre än 4,5 meter? Då måste du undersöka och planera färdvägen för fordon/transporter.

Farligt gods

Transport av farligt gods är förenat med risker. Därför finns det restriktioner för farliga transporter.

Tung trafik

För tung trafik finns det speciella regler och restriktioner som gäller för en del gator och vägar. Exempel på restriktioner kan vara begränsad vikt, förbud att köra, låg och fri höjd.

Ansök om skylt för vägvisning

Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning till ditt företag eller anläggning måste du först få ett tillstånd från stadsmiljöförvaltningen.

Planera dina transporter

Det finns stora möjligheter att både spara pengar och minska klimatpåverkan om du planerar ditt företags transporter. Gör en transportplan där företagets alla transporter och fordon ingår.

Transportera avfall

Det finns speciella lagar och regler för avfallstransporter, oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här får du information om vad som gäller och vart du kan vända dig om du vill hitta en transportör eller söka tillstånd.

Relaterad information

Trafik och resor

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till i Göteborg.

Trafik och resor

Parkering för lastbil och buss

Det finns regler för var och hur länge du får parkera i Göteborg. Tunga fordon kan du parkera på de flesta gator i industriområdena, men det finns även särskilda buss- och lastbilsparkeringar på några platser i staden.

${loading}