Till sidans huvudinnehåll

Sortera avfall vid bygg och rivning


Avfallet från bygg- och rivningsarbeten ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Ny lagstiftning

Från 2020 gäller lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Det gör du hos miljöförvaltningen. Använd blanketten Dispens för utsortering av avfall

  • Tänk på att söka dispens i god tid
  • Fyll i blanketten noga.

Vad avgör om du får dispens?

För att vi ska bevilja dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Mer information

Kravet på utsortering hittar du i Avfallsförordningen (SFS 2020:614) under 3:e kapitlet 10§.

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning i hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

Har du koll på rivningslov, rivningsanmälan, kontrollplan? Läs mer på sidan Bygg- och rivavfall

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att sortera avfall från rivning och byggen så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}