Till sidans huvudinnehåll

Byggbelamring

Om du behöver använda stadens mark för byggbelamring måste du först söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under hela den tid du använder marken.

Detta behöver du söka tillstånd för

Byggbelamring kan till exempel bestå av byggställning, bygghiss, ställningstorn, arbetsbod och container.

Om du behöver upplagsplats för ställningsmaterial vid upp- och nedmontering behöver det också ingå i ditt polistillstånd. Särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter både vid upp- och nedmontering samt under arbetets gång.

Du behöver ansöka om polistillstånd för:

  • byggställningar
  • byggsäckar
  • byggbelamringar, byggetableringar, inhägnat arbetsområde
  • containrar, arbetsbodar och liknande
  • mobilkranar
  • tillfartsområde till byggetablering
  • byggskyltar

Ansök om polistillstånd via polisens e-tjänst

Såhär ansöker du om polistillstånd för att använda stadens mark.

För samtliga villkor för byggbelamring, se Villkorsbilagan.

Ibland behövs bygglov

Tänk på att det till exempel behövs giltigt bygglov för alla slags bodar uppställda längre än 4 veckor. Detta ska finnas innan platsen tas i anspråk.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som handlägger bygglov. Har du frågor om bygglov kan du kontakta dem via:

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en handläggningsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Göteborgs Stad tar ut en avgift för nyttjande av den offentliga platsen. Avgiften tas ut i stöd med avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du betalar beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Zonkarta byggbelamring

Avgiftsbilaga byggbelamring

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om byggbelamring så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}