Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Avgifter och taxa för att bygga

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Stadsbyggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Beroende var du bor och vad du ska bygga kommer ditt ärende kosta olika mycket. Här finns en kort beskrivning av delar i processen som är kopplade till olika kostnader.
${loading}