Till sidans huvudinnehåll

Åtgärder mot störande fåglar


Under häckningsperioden kan ljudet från måsar och trutar upplevas som mycket störande. Som fastighetsägare har du ansvar för att förebygga sådana problem.

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande. 

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet.

Miljöförvaltningen hänvisar de som klagar att ta kontakt med sin fastighetsägare som i vissa fall har möjlighet att åtgärda problemet även under häckningsperioden.

Tips till dig som är fastighetsägare

  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon.
  • Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även måsar och trutar lockas till fastigheten. 
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och trutar, men även råttor och möss.

Åtgärder under häckningssäsongen

Enligt jaktlagen är bland annat fiskmåsens ungar och bon fredade under häckningssäsong mellan den 1 april – 31 juli men det finns möjlighet för fastighetsägare att ingripa ändå.

En fastighetsägare får bedriva jakt på egen mark för att förhindra skada eller annan olägenhet. Risk för olägenhet kan exempelvis vara om grannar eller närboende regelbundet störs av ljudet från måsfåglar som bosatt sig på en fastighet.

Miljöförvaltningen bedömer att det finns risk för olägenhet om måsfåglar har bosatt sig på en flerbostadsfastighet. Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, jaktförordning (1987:905), under punkt 2.

Fastighetsägare ska ha regelbunden kontroll av sina tak för att säkerställa att fåglar som riskerar att störa närboende inte bosätter sig där. Kontrollerna bör ske minst var tredje vecka under häckningssäsong.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om arbetet mot störande fåglar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}