Till sidans huvudinnehåll

Ansök om subvention till trygghetsboende

Är du fastighetsägare och vill inrätta trygghetsboende i Göteborg kan du ansöka om subvention. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i trygghetsboende. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är trygghetsboende?

Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter om 1 – 3 rum samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Det ska finnas trygghetsskapande service i form av trygghetsvärd.

Det ska också finnas tillgång till gemensamhetsutrymme i nära anslutning till lägenheterna för hyresgästernas aktiviteter som till exempel gemensamma måltider. Hyreslägenheter ska förmedlas via Boplats Göteborg och HomeQ.

Information och regler

Subventionens storlek

  • 12 895 kronor per bostad och år för lokal avsedd för trygghetsskapande aktiviteter och gemensamma måltider samt kostnader för personal i form av värd/värdinna.

  • Ett engångsbelopp om 7693 kronor per bostad för material- och monteringskostnader för tillgänglighetshöjande åtgärder i lägenheterna.

Nivån på bidraget justeras därefter årligen med konsumentprisindex. Avsikten är att bidrag utgår så länge villkoren uppfylls.

Bygglov

Bygglov och andra tillstånd söker du i vanlig ordning. Uppge att projektet innehåller trygghetsbostäder i samband med att du ansöker om bygglov.
Ansök om bygglov

Så här gör du

Skicka in ansökan till exploateringsförvaltningen, som sedan samråder med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Exploateringsförvaltningen beslutar om subventioner.

Ansökan om kommunal subvention till trygghetsboende

Göteborgs Stads riktlinje för kommunal subvention till trygghetsbostäder

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om subventioner till trygghetsboende kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}