Till sidans huvudinnehåll

Ansök om bullerbidrag

Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag från stadsmiljöförvaltningen för att minska störningar från buller från trafiken. Bidraget gäller fönsteråtgärder och ljudreducerande ventilationsgenomföringar och bullerskärmar.

Vem får bidrag?

Du kan ansöka om det här bidraget när bullret härstammar från lokala, kommunala gator. Om bullret istället kommer från större leder eller motorvägar, till exempel E6 eller väg 155, är det Trafikverkets ansvar. Kontakta då Trafikverket.

Bidrag för fönster- och ventilationsåtgärder

För att vara berättigad bidrag ska ekvivalent (dygnsmedel) ljudnivå uppgå till minst 63 dBA vid fasad och minst 35 dBA inomhus. Bidrag kan också ges om den maximala ljudnivån uppgår till minst 80 dBA vid fasad och minst 50 dBA inomhus. Vid fönsteråtgärder görs alltid kontrollmätning.

Bidrag för bygge av bullerskärm i egen regi

För att vara berättigad bidrag ska ekvivalenta (dygnsmedel) ljudnivån, inklusive fasadreflektion, vid uteplats uppgå till minst 63 dBA. Bidrag kan också ges om den maximala ljudnivån uppgår till minst 80 dBA vid fasad. Beräkningar ligger till grund för beslut om bidrag.

Hur stort är bidraget?

Bidragen delas ut i mån av medel.

Fönsterbyte

För fönsterbyte är bidraget 1 500 kronor per kvadratmeter enligt karmyttermått.

Bullerskärm

För bullerskärm är bidraget 600 kronor per kvadratmeter.

Ventilation

För byte av ventilationsdon är bidraget 500 kronor per rum.

Så här ansöker du om bullerbidrag

Kontakta stadsmiljöförvaltningen via e-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se. Beskriv din situation och tala om vad du söker bidrag för.

Du kan också fylla i blanketten Ansök om bidrag till bullerskärm

Se beräknade ljudnivåer vid din fastighet

Miljöförvaltningens karta  kan du se beräknade ljudnivåer vid din fastighet. Den kan ge dig en föraning om du har rätt till bidrag eller inte.

  1. Öppna kartan och tryck på förstoringsglaset uppe till vänster för att söka fram din adress.
  2. Klicka sedan på lagersymbolen uppe till höger och kryssa i "Trafikbuller beräknat på 2018 års trafikdata".
  3. Klicka på i-symbolen till vänster på kartan.
  4. Klicka därefter i färgfält på kartan för att få fram inom vilket spann ljudnivåerna ligger.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om bullerbidrag så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}