Till sidans huvudinnehåll

Äga, förvalta och hyra ut fastighet

Här hittar du information för dig som äger, förvaltar eller hyr ut fastighet. Det handlar bland annat om egenkontroll, buller, radon och störande fåglar.

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare själv kontrollerar att du följer gällande bestämmelser och att det inte uppstår störningar för dina hyresgäster. Både inomhusmiljön i fastigheten och fastighetens område ska vara i bra skick.

Ansök om subvention till trygghetsboende

Är du fastighetsägare och vill inrätta trygghetsboende i Göteborg kan du ansöka om subvention. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i trygghetsboende. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Ansök om bullerbidrag

Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag från stadsmiljöförvaltningen för att minska störningar från buller från trafiken. Bidraget gäller fönsteråtgärder och ljudreducerande ventilationsgenomföringar och bullerskärmar.

Buller från fläktar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att installationer på din fastighet inte stör dem som bor i området. Du kan förebygga problem genom att regelbundet se över fläktar och liknande installationer.

Radon

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Fastighetsägare har ansvaret för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det.

Åtgärder mot störande fåglar

Under häckningsperioden kan ljudet från måsar och trutar upplevas som mycket störande. Som fastighetsägare har du ansvar för att förebygga sådana problem.

Anmälan till lägenhetsregistret

Du som är ägare av bostadshus är skyldig att lämna in uppgifter till lägenhetsregistret.

För fastighetsägare

Bygga, bo och leva hållbart

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Ventilation och hissar behöver du som fastighetsägare kontrollera regelbundet. Du behöver också ha koll på andra regler som tillgänglighet och strandskydd.

Bygga, bo och leva hållbart

Friköp av tomträtt med flerbostadshus och kommersiell verksamhet

Läs mer om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.

Trafik och resor

Skötsel, städning och snöröjning

Under Trafik och resor hittar du information om fastighetsägarens ansvar när det gäller skötsel, städning och snöröjning kring fastigheter.

${loading}