Till sidans huvudinnehåll

Kundundersökning om företagsklimatet

Göteborgs Stad verkar för att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. För att fortsätta utveckla och förbättra vår service är det viktigt för oss att veta vad du som företagare tycker om det vi gör. Därför genomför vi kundundersökningar.

Insiktsmätningen

Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Kundundersökningen innebär att du som varit i kontakt med Göteborgs Stad kan bli kontaktad av ett undersökningsföretag för att besvara en enkät.

Om du är företagare och har haft ett myndighetsärende med kommunen kan det alltså hända att du blir tillfrågad om du vill vara med i Insiktsmätningen. Ta gärna chansen! Dina svar gör det enklare för oss att förbättra för dig som driver företag i Göteborg.

De områden som omfattas av kundundersökningen är:

 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Livsmedelskontroll
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Serveringstillstånd

Eftersom samma undersökning görs av flera kommuner i Sverige kan vi också lära av varandra.

Om frågorna

Enkäten innehåller 40 frågor varav drygt hälften är kopplade till sex serviceområden:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Se resultaten

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats hittar du undersökningens resultat från tidigare år. I april året efter mätåret offentliggör SKR de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat

Dina svar är anonyma

Svaren från kundundersökningen Insikt används för statistiska ändamål. All data som lagras i SKR:s databas är anonymiserad. Det går alltså inte att identifiera specifika personer eller företag.

Hanteringen av personuppgifter regleras av dataskyddförordningen (GDPR).

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om hur vi arbetar med kundundersökningar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}