Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Planera dina transporter


Det finns stora möjligheter att både spara pengar och minska klimatpåverkan om du planerar ditt företags transporter. Gör en transportplan där företagets alla transporter och fordon ingår.

Varför ska du göra en transportplan?

Genom att göra en transportplan får du en överblick och kontroll över hela den miljö- och klimatpåverkan som ditt företags transporter bidrar till. Planera transporter, inköp av bilar och transporttjänster så att påverkan på miljö och klimat blir så liten som möjligt.

Hur ska du göra?

Börja med att utse en ansvarig för transportplanen och skaffa dig en överblick av er transportanvändning. Samla in statistik om alla fordon och hur ni använder dem. Fundera sedan på om ni använder dem på rätt sätt. Ta fram en policy för transporter inom företaget, bland annat för vad som ska gälla vid inköp av nya fordon.

Gör jämförelser av miljöaspekter och ekonomi för olika fordon på miljofordon.se

Godsnätverk och samlastning

Trafikkontoret samarbetar med åkerier, speditörer, fastighetsägare och köpmannaförening för att få en bättre trafiksituation i Göteborg. Det kan till exempel handla om samverkan för att få bort flera tunga transporter till affärer och företag inom Vallgraven.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring transportplan så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}