Till sidans huvudinnehåll

Energikartläggning och energiplan


Som företagare måste du ha kunskap om din påverkan på miljön och hushålla med råvaror och energi. Genom energieffektivisering kan du också spara pengar för ditt företag. Ett bra sätt är att kartlägga energianvändningen och upprätta en energiplan.

Alla typer av företag och verksamheter, stora som små, är enligt miljölagstiftningen skyldiga att ha kunskap om sin påverkan på miljön. Där är energianvändningen är en viktig del. Företag och verksamheter är också skyldiga att hushålla med råvaror och energi.

Energikartläggning som grund för din energiplan

Genom att göra en energikartläggning får du kunskap om företagets användning av energi och värme och kan identifiera de områden där du behöver arbeta vidare. Du kan se vad du kan effektivisera och hur mycket pengar du kan tjäna på det. En enkel kartläggning går att göra på egen hand. För ett större arbete kan du välja att anlita en konsultfirma som arbetar med energifrågor.

När kartläggningen är klar är nästa steg att göra en energiplan. Den beskriver tekniskt möjliga åtgärder, vilka åtgärder som eventuellt är orimliga att genomföra och vilka åtgärder du planerar att genomföra. För planerade åtgärder anger du när åtgärden ska utföras, vem som ansvarar för att den blir gjord, uppskattad energibesparing i kWh, och kostnad för åtgärden. En del åtgärder kan du göra genast utan att det kostar något, andra kräver investeringar och mer framförhållning.

Eftersom verksamheten kan förändras och det hela tiden händer nya saker på teknikområdet behöver energiplanen revideras efterhand.

För att komma igång med en enklare energikartläggning finns här en mall och vägledning:

Mall för energikartläggning och energiplan

Energikartläggning – Vägledning från Miljösamverkan Västra Götaland

Energimyndigheten har detaljerade dokument om att beställa och utföra energikartläggningar inom olika typer av verksamheter. Dessa kan vara till hjälp både om du ska anlita en konsultfirma eller om du ska göra en mer noggrann kartläggning på egen hand. 

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring energiplanering så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}